Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17387,Lukasik-Lidia.html
23.02.2024, 22:04

Łukasik Lidia

Lidia Łukasik, ur. 23 XI 1945 w Wierzchowisku k. Opoczna, zm. 7 IV 1995 w Wałbrzychu. Wykształcenie średnie.

Do 1982 pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Wałbrzychu i w ZOZ–Przychodnia Rejonowa nr 1 Wałbrzych–Piaskowa Góra.

Od IX 1980 w „S”, od 7 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego w WSZ w Wałbrzychu, od 24 X 1980 przew. KZ. Od X 1980 członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Służby Zdrowia „S”; 7–17 XI 1980 członek KS i uczestniczka okupacyjnego strajku „S” PSZ w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. IX 1980 – VI 1981 członek MKZ w Wałbrzychu; przew. Komisji ds. Służby Zdrowia przy MKZ w Wałbrzychu. Od V 1981 członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Wałbrzychu. VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Wałbrzychu ZR Dolny Śląsk i członek ZR.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy i Gołdapi, 8 IV 1982 zwolniona. Po wyjściu zaangażowana w działalność społeczną, m.in. organizatorka pierwszego w Wałbrzychu hospicjum przy WSZ w Wałbrzychu.

XI 1993 założycielka Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

15 XI 1980–10 II 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 26 IV 1982–25 I 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony