Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łuszczewski Andrzej Damazy

Andrzej Damazy Łuszczewski, ur. 14 V 1956 w Zakroczymiu. Ukończył Technikum Ogrodnicze w Sochaczewie (1975).

Od 1975 właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Zakroczymiu.

Od IX 1980 współorganizator niezależnych związków rolniczych w Zakroczymiu. V – XII 1981 członek Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Warszawie; IX – X 1981 organizator i przew. strajku okupacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Zakroczym.

1982 współorganizator podziemnych struktur „S” RI. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, współzałożyciel, uczestnik emisji podziemnego Radia Czubajka, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie; organizator dostaw żywności. 1982–1986 organizator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników na Jasną Górę, mszy za Ojczyznę w kościele oo. Bernardynów w Zakroczymiu, współzałożyciel Duszpasterskich Wspólnot Rolników. 1987–1989 członek Tymczasowej Rady Krajowej „S” RI, odpowiedzialny za informację; współzałożyciel i szef niezależnej tv rolniczej Video-Grunt, koordynator prac redakcyjnych, produkcji, dystrybucji kaset audio i video. 1982–1988 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1988–1989 członek KO przy Przew. „S” L. Wałęsie. 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu. Od 1989 członek prezydium Rady Krajowej „S” RI, 1991 wiceprzew. 1991 szef sztabu i pełnomocnik Krajowego Komitetu Wyborczego Porozumienie Ludowe. 1992–1996 wiceprezes PSL-PL. 1993–1994 wiceprzew. Zarządu Krajowego BBWR. 1997–2000 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 1998–2001 członek prezydium Zarządu Krajowego RS AWS. 1998–2002 wiceprzew. Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 2000–2001 prezes Agencji Rynku Rolnego, 2001–2003 członek zarządu Towarowy Dom Maklerski Arrtrans SA (obrót płodami rolnymi na zlecenie Agencji Rynku Rolnego, nast. Agencji Rezerw Materiałowych). 2002–2003 członek zarządu Krajowego SKL-RNP. 2003–2005 doradca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2005–2007 wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych; od 2008 Agencji Rynku Rolnego, 2011–2012 p.o. prezesa.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

22 XI 1982 – 5 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KS MO/SUSW w ramach SO krypt. Miedza; od 14 XII 1984 przez RUSW w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach KE krypt. Damazy; 28 IV 1987 – 8 IX 1989 w ramach SOR krypt. Rada.

 

Tomasz Szostek

Opcje strony

do góry