Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Machalski Andrzej

Andrzej Machalski, ur. 13 III 1942 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii (1965).

1966–1967 asystent w Uniwersytecie Wrocławskim, 1967–1968 st. asystent na Politechnice Warszawskiej, w III 1968 zwolniony po złożeniu protestu ws. represjonowania studentów. 1968–1974 z-ca dyr. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie, 1974–1976 z-ca kierownika redakcji scenariuszy teatralnych w PRiTV, 1976–1981 redaktor nacz. miesięcznika Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Novum.

1965 aresztowany za rozpowszechnianie publikacji Instytutu Literackiego w Paryżu, 1969 sprawę umorzono na mocy amnestii. 1969–1980 autor odczytów w KIK.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od 13 IX wiceprzew. KZ w Instytucie Prasy i Wydawnictw Novum (przy ChSS); III 1981 organizator i uczestnik głodówki w proteście przeciwko blokowaniu działalności związkowej przez władze ChSS, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 organizator akcji ulotkowej w IPiW Novum, 14 XII zatrzymany, zwolniony z pracy. I – VIII 1982 redaktor pism podziemnych „Głos Wolnego Hutnika” i „Głos Wolnego Robotnika”, V – VIII 1982 współzałożyciel i redaktor tygodnika „CDN – Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”; uczestnik nagrywania i emisji audycji podziemnego Radia „S”. 30 VIII 1982 aresztowany, 19 V 1983 skazany w procesie kierownictwa MRKS przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, ZK w Hrubieszowie, 18 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. XII 1983–1985 współorganizator ukrywania i przerzutu na Zachód dezertera z Armii Sowieckiej Aleksandra Janyszewa, 1985 przerzutu Andrzeja Słowika. 1984–1988 współinicjator i redaktor podziemnej Niezależnej Encyklopedii Powszechnej. Animator niezależnych inicjatyw ekonomicznych. IX 1984 współzałożyciel, nast. prezes Spółdzielni Pracy Unicum (zatrudniającej osoby represjonowane i zwalniane z pracy); 1988 współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego; współzałożyciel i prezes Akcji Gospodarczej (skupiającej działaczy Towarzystw Gospodarczych). 1984–1985 kilkakrotnie zatrzymywany.

1989 dyr. organizacyjny Ogólnopolskiego Biura Wyborczego KO. 1989–1991 senator RP z listy KO. 1990–1994 współzałożyciel KLD, członek prezydium. 1989–1993 współorganizator i prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, 1989 współzałożyciel Fundacji Adama Smitha, 1990 Fundacji Edukacji Ekonomicznej. 1990–1992 prezes Klubu Sportowego Polonia Warszawa. 1993–2007 prace dorywcze. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. IV/Wydz. XIII Dep. II/Biuro Śledcze MSW, od 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Wieśniak.

Grzegorz Gampel[Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry