Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maciejewski Jan Andrzej

Jan Andrzej Maciejewski, ur. 5 I 1953 w Kozienicach. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek materiały ogniotrwałe (1977) oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (1987).

1977-1985 mistrz, następnie kierownik działu, technolog w Radomskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. 1979-1989 współorganizator, działacz KIK.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 członek KZ w RZMO, przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnego ruchu wydawniczego, kolporter (wraz z Janem Łopuszańskim, Karolem Zawadzkim, Marylą Bieńkiewicz) czasopism podziemnych, m.in.: „Solidarności Podziemnej”, „Solidariusza”, „Victorii”, „Ojczyzny”, „Solidarności Narodu”, „Słowa Polskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Robotnika”, „Wsi Solidarnej”, „Orła Białego”, „Solidarności – Ziemia Radomska”, ulotek. I-VI 1982 zaangażowany w pomoc dla rodzin osób represjonowanych, zbieranie informacji o represjach. 1985-1990 kierownik sekcji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych w Radomiu.

1988-1989 członek KO Ziemi Radomskiej, przewodniczący Komisji Ekologicznej, 1989-1990 członek KZ „S” w OBRWISiG, 1990-1991 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska, delegat na II i III KZD; 1990-2000 w UD, UW, od 2000 bezpartyjny. 1990-1992 dyr. Wydziału Administracji Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, 1993-1995 Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w 1995 specjalista ds. majątku nieprodukcyjnego w ZTS Pronit SA w Pionkach, w 1996 dyr. Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, 1996-1997 pełnomocnik Zarządu ds. przekształceń w firmie Pol-Plast SA w Pionkach, 1998-1999 dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu, 2000–2008 z-ca dyr. Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, od I 2008 dyr. generalny MUW.

Sławomira Cisłowska

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry