Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Madej Jan

Jan Madej, ur. 26 IX 1952 w Dobrem k. Opola lubelskiego. Ukończył ZSZ w Kazimierzu Dolnym (1971), mistrz ślusarz (1975).

1971-1972 ślusarz w Cementowni Chełm, 1972-1974 zasadnicza służba wojskowa, 1974-1983 górnik operator w Zakładach Górniczych Polkowice. 9 III 1968 organizator protestu dzieci w SP w Dobrem w obronie studentów, przesłuchiwany przez SB w Dobrem i Lublinie.

W VIII 1980 organizator i przewodniczący strajku w ZG Polkowice, od IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w zakładzie, następnie wiceprzewodniczący KZ. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

14-15 XII 1981 organizator strajku i przewodniczący zakładowego KS, następnie z 200 górnikami dołączył do strajkujących w ZG Rudna; 15-17 XII członek MKS w tych zakładach. 17 XII 1981 – I 1982 w ukryciu. 1982-1989 organizator materiałów poligraficznych i drukarz „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny”, „Solidarności Zagłębia Miedziowego”, „Zagłębia Miedziowego”, „Żądła Robola”, „Solidarności Walczącej”, „Z dnia na dzień”, „Bar(d)aka”; kolporter i organizator sieci kolportażu w Lubinie i Polkowicach (tytuły jw. oraz „Tygodnik Mazowsze”), sprowadzał wydawnictwa z Krakowa, Wrocławia i Warszawy; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. Do VIII 1982 działacz MKS Zagłębia Miedziowego w Lubinie, 1982-1983 członek MKK „S” w Lubinie. 1982-1984 członek Tymczasowej Podziemnej KZ „S” w ZG Polkowice (współpraca do 1989). 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji w Lubinie. 4-5 IX 1982 zatrzymany, 18 I 1983 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Lubinie. Od 1983 na rencie. 1984-1986 współzałożyciel i członek Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” w Lubinie-Głogowie (współpraca do 1989). 9 III 1985 tymczasowo aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy i w ZK we Wrocławiu; 14 VIII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Legnicy na 2 lata więzienia (ZK we Wrocławiu i Strzelinie). 2 XII 1985 zwolniony. 6 XII 1985 po rewizji wyrok uchylono i skierowano do ponownego rozpatrzenia; 12 II 1986 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat.

W 1989 działacz KO „S” w Lubinie. 1994-2006 radny Rady Gminy Wilków (pow. Opole Lubelskie), w 1998 współzałożyciel, członek i w 2003 prezes Polskiego Związku Producentów Chmielu.

W 1982 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Powielacz; do 1986 w ramach SOR krypt. Wykonawcy.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry