Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17431,Maderski-Grzegorz.html
2023-09-23, 19:29

Maderski Grzegorz

Grzegorz Maderski, ur. 25 XI 1955 w Sosnowcu. Ukończył Technikum Górnicze (1977).

1977-1981 ślusarz, następnie dyspozytor w Oddziale Mechanicznej Przeróbki Węgla KWK Czerwone Zagłębie w Sosnowcu.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej.

W nocy 17/18 XII 1981 wykonawca na budynkach zakładu napisów „Precz z czerwonym reżimem morderców” i „Solidarność”, 19 XII 1981 aresztowany, pobity w czasie przesłuchania w KM MO w Sosnowcu, przewieziony do AŚ w Katowicach, 9 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, następnie Strzelcach Opolskich, Kłodzku, uczestnik głodówek o status więźnia politycznego, w III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy, przyjęty do KWK Kazimierz Juliusz. Od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „WiS”, „PIK”, „Ciosu”, książek Wersu, NOWej), drukarz „RIS”; 16 XII 1985 po obchodach rocznicowych przy KWK Wujek zatrzymany na 48 godz., skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; zwolniony z pracy, 1985-1986 pracownik Zakładów Budowy Maszyn i Urządzeń Hutniczych w Sosnowcu Wytwórni Tworzyw Sztucznych w Katowicach, 1986-1988 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, 1988-1989 Szkłobudowy w Sosnowcu. Od III 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ „S” w Szkłobudowie.

1989-1999 pracownik KWK Porąbka Klimontów w Sosnowcu, 1998-1999 członek KZ „S” tamże. Od 1994 działacz Stowarzyszenia Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. 1997-2001 członek Ligi Republikańskiej. Od 1999 współwłaściciel księgarni Wolne Słowo Wolne Słowo „Wolne Słowo”, pismo wydawane w Krakowie przez Krakowski Komitet Oporu Społecznego I 1983 – VIII 1984. w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Monika Kobylańska

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony