Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Madeyski Leonard

Leonard Madeyski, ur. 30 VIII 1953 w Zbiersku Kolonii. Ukończył Technikum Kolejowe w Ostrowie Wlkp.

1973-1986 ślusarz, następnie technolog w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wlkp., 1986-1993 specjalista ds. marketingu w Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz tamże.

W VII 1980 uczestnik strajku w ZNTK, od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w ZNTK, od XI 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej, członek KZ; wraz z Mariuszem Kubiakiem, Jackiem Hadasiem i Józefem Wróblem współorganizator struktur miejskich „S” w Ostrowie Wlkp., sekretarz Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego (w 1981 zmiana nazwy na Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą), w VI 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Płd., delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 przez 17 dni wzywany na KM MO, przesłuchiwany, 2-krotne rewizje w mieszkaniu; współpracownik nieformalnej tajnej Tymczasowej KZ „S” w ZNTK (fundusze, które otrzymał na działalność MKP na początku XII 1981, po 13 XII 1981 przekazał podziemnej TKZ w swoim zakładzie pracy); kurier podziemnych wydawnictw między Kaliszem i Wrocławiem a Ostrowem Wlkp., m.in. pism „Biuletyn Kolejarski”, „Solidarni i Niezależni”, „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”.

W 1989 współorganizator „S” w Spomaszu, do 1991 przewodniczący KZ. 1993-1999 kierownik administracyjny w Zespole ZOZ w Ostrowie Wlkp., członek KZ „S”, 1999-2001 specjalista ds. marketingu w Hurtowni Stali Andrzeja Krysiaka tamże, 2002-2005 prezes Zarządu w Zakładzie Energetyki Cieplnej Skwierzyna, 1997-2006 właściciel firmy usługowej. W 2006 licencjat z teologii na Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2006 główny specjalista w MZK w Ostrowie Wlkp. Od 1990 w PC, współzałożyciel PC w Ostrowie Wlkp., członek władz krajowych; od 1997 w AWS. Członek Komisji Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp.

Do 15 II 1985 rozpracowywany przez przez p. V RUSW w Ostrowie Wielkopolskim w ramach SOS krypt. Demagog.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry