Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17435,Madziarczyk-Tadeusz-Jozef.html
2021-12-07, 06:58

Madziarczyk Tadeusz Józef

Tadeusz Józef Madziarczyk, ur. 21 II 1961 w Prudniku. Ukończył ZSZ w Lubinie (1979), Technikum Górnictwa Rud tamże (1989).

1979-1999 elektromonter górnictwa podziemnego w Zakładzie Robót Górniczych/Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Lubinie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZRG Lubin; od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku w ZRG Lubin; 1982-1987 współpracownik, 1987-1989 członek TKZ „S” ZRG Lubin. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Lubinie; od VII 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Robotnik”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, Tygodnik Mazowsze”, „Żądło Robola”, „Bar(d)ak”, „Zagłębie Miedziowe”, „Gazeta Lubińska”, „Wolny Głos”, „Afganistan”, „Biuletyn Informacyjny” ZRG Lubin, „Uskok”, „Swojak”, książek KPN, Solidarności Walczącej; 1983-1987 kurier wydawnictw z Wrocławia (co tydzień), 1983-1989 dostawca materiałów poligraficznych; w 1985 autor artykułów w „Biuletynie Informacyjnym” ZRG Lubin, 1988/1989 w „Afirmacji”, informator redakcji; w 1987 przejął wszystkie kontakty konspiracyjne, sprawy związane z kolportażem od Mirosława Gojdzia. W V 1988 współorganizator strajku w ZRG Lubin, w VIII 1988 uczestnik strajku. W 1988 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” tamże – z Wiesławem Świerszczem (wiceprzewodniczącym), Leszkiem Michalskim (wiceprzewodniczącym), Heleną Klupską (z d. Sczaniecką, skarbnikiem), Zdzisławem Dębickim, Ryszardem Chudzikiem, Piotrem Smolarkiem, Tadeuszem Jarczakiem, Eugeniuszem Liszewskim, Zdzisławem Czachorem, Leszkiem Cebo – który podjął nieudaną próbę zarejestrowania.

1989-1997 przewodniczący KZ w ZRG/PRG Lubin, 1989-1993 członek Komisji Górniczej „S” KGHM w Lubinie, 1990-2005 delegat na kolejne WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, 2002-2005 członek ZR. Od 1999 pracownik Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach. Od 2004 w PiS; 2005-2007 poseł RP z listy PiS.

1985-1986 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Katanga.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony