Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Magiera Marian

Marian Magiera, ur. 24 III 1944 w Częstochowie, zm. 25 I 1993 tamże. 1960-1963 student filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudniony m.in. w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej w Częstochowie (1967-1972), w l. 70. dziennikarz „Zarzewia” i „Za i przeciw”.

Od IX 1981 w „S”, pracownik ZR, redaktor naczelny „Biuletynu Solidarność Regionu Częstochowa”, autor tekstów.

13-14 XII 1981 członek RKS, współautor ulotki-modlitwy o zwolnienie internowanych, do 19 XII 1981 w ukryciu w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze, 20 XII 1981 dobrowolnie zgłosił się do KM MO w Częstochowie, aresztowany, brutalnie pobity podczas przesłuchania, 29 XII 1981 skazany przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na 3,5 roku więzienia (we wspólnym procesie z Krzysztofem Biało i Anną Woźnicką-Wójcik) za kontynuację działalności związkowej oraz druk i kolportaż ulotek, osadzony w ZK w Raciborzu i we Wrocławiu, w III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski. Działacz podziemia, m.in. redaktor niezależnych czasopism: „Wytrwamy”, „Nadzieja”. W 1988 współorganizator akcji pomocy strajkującym górnikom w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju; współinicjator powstania Konsulty Duszpasterskiej (ciała doradczego przy duszpasterzu środowisk inteligenckich, ks. Marianie Dudzie).

1989 członek Konsulty Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej działającej przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie; szef Biura Wyborczego Regionalnego KO tamże, współredaktor „Częstochowskiego Kuriera Wyborczego” oraz „Dyskursu”.

Autor wspomnień o początku stanu wojennego: ''W klasztorze i za kratami'' („Gazeta Częstochowska” 1996, nr 49-50).

Rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Częstochowie w ramach SOR, zdjęto z ewidencji 2 III 1982.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry