Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Magierska Sabina Teresa

Sabina Teresa Magierska, ur. 21 V 1940 w Lublinie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek fizyka (1964); doktorat z filozofii (1975).

1964-1972 asystent w Katedrze Filozofii UMCS, 1975-2004 pracownik naukowy w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS.

Od IX 1980 w „S”, współpracowniczka MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, członek grupy lektorów, organizatorka struktur „S” w zakładach pracy; współorganizatorka struktur na UMCS, od V 1981 członek Prezydium KZ, przewodnicząca zespołu ds. współpracy ze środowiskiem.

13-14 XII 1981 współprzewodnicząca (z Mirosławem Łobodą) strajku w budynku Rektoratu UMCS, aresztowana po wkroczeniu ZOMO; przewieziona do aresztu KM MO w Lublinie, odmówiła podpisania deklaracji lojalności; 15 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, następnie Gołdapi, 24 III 1982 zwolniona. 1982-1989 działaczka TKZ na UMCS, zaangażowana w spotkania Wszechnicy Związkowej w Świdniku. 1984-1986 delegat środowiska lubelskich uczelni do tajnego Społecznego Komitetu Nauki. 9 IX 1986 poddana rewizji w mieszkaniu, z którego SB skonfiskowała 118 tytułów prasy i wydawnictw podziemnych, przesłuchiwana.

1991-2004 pracownik naukowy w Zakładzie Etyki Akademii Medycznej w Lublinie.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1986-1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Sieć.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry