Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17441,Majcher-Marian.html
2023-03-31, 17:13

Majcher Marian

Marian Majcher, ur. 6 VII 1959 w Tarnogrodzie k. Biłgoraja. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Nauk Społecznych (1984).

Od X 1980 w NZS; 1981-1985 współorganizator i prowadzący bibliotekę wydawnictw niezależnych NZS przy WNS UŚ; XI/XII 1981 uczestnik studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu na WNS UŚ.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Baildon. 13 V 1982 uczestnik manifestacji na UŚ; 1982-1983 autor i kolporter podziemnego pisma „Wyzwolenie”. 1982-1989 prowadził punkty hurtowego kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. książek NOWej, Kręgu, Rytmu, Oficyny Literackiej, Universitas, pism „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Promieniści”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Krytyka”, „Kultura Niezależna”, „Zeszyty Literackie”, „Zeszyty Historyczne”, „Bez Dekretu”, „21”), kolporter w kopalniach i zakładach pracy w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju; współorganizator pomocy dla represjonowanych, wykładów oraz przeglądów filmów w ramach niezależnej działalności edukacyjnej i kulturalnej. 1986-1988 współorganizator działalności Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. 1984-1986 asystent na Wydziale Filologii Polskiej UŚ, 1986-1989 pracownik Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

1990-1999 współwłaściciel (z Przemysławem Miśkiewiczem) księgarni Wolne Słowo w Katowicach oraz 1992-1999 Słowo w Chorzowie; 1999-2003 wiceprezes Zarządu Kopalni Maczki Bór Sp. z o.o. w Sosnowcu (w 2001 CTL Maczki-Bór Sp. z o.o.), od 2003 prezes Zarządu CTL Haldex SA w Sosnowcu, równocześnie kolejno dyr. zarządzający, dyr. ds. inwestycji i remontów, pełnomocnik Zarządu ds. gospodarki kamieniem; od VI 2010 prezes spółki CTL Maczki-Bór.

Wyróżniony medalem Zasłużony dla Województwa Katowickiego (1999), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

13 X 1982 – 24 III 1988 rozpracowywany przez Wydz III-1 KW MO/WUSW w Katowicach i Sekcję V MUSW w Zabrzu w ramach KE krypt. Strajkujący; 28 II 1985 – 17 II 1987 przez Wydz. III-1 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Syndrom; 8 VI 1985 – 30 VI 1987 w ramach SOR krypt. Kolporter.

Anna Niezgoda|Przemysław Miśkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony