Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17446,Majerski-Stanislaw.html
2023-06-09, 04:04

Majerski Stanisław

Stanisław Majerski, ur. 16 XII 1962 w Łącku n. Dunajcem. Ukończył ZSZ w Krośnie (1980), LO dla Pracujących tamże (2000).

1980-1981 zatrudniony w Zakładach Urządzeń Naftowych Naftomet w Krośnie.

Od IX 1980 w „S” w Naftomecie. Od 1981 członek Grupy Interwencyjnej przy ZR Podkarpacie w Krośnie. W 1981 zatrzymywany za plakatowanie.

13-14 XII 1981 organizator i uczestnik strajku w Naftomecie, następnie organizator, uczestnik akcji ulotkowych i malowania na murach. 11 I 1982 po rewizji zatrzymany, przesłuchiwany, następnie 13 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Sanoku i ZK w Załężu k. Rzeszowa, sądzony z Leszkiem Królem, 3 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie na 5,5 roku więzienia i utratę praw publicznych na 3 lata, osadzony w ZK w Hrubieszowie; uczestnik kilku głodówek o status więźnia politycznego (najdłuższa 17 dni); po rewizji nadzwyczajnej Prezesa Izby Wojskowej SN Sąd Najwyższy Izba Wojskowa 19 VIII 1982 złagodził karę do 1,5 roku więzienia, 11 I 1983 zwolniony warunkowo; zwolniony z pracy. 1983-1997 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Krosnolen. 1983-1988 kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz., rewizje w domu i pracy, nakłaniany przez SB do wyjazdu z kraju. Od lata 1984 współpracownik RKW Podkarpacie; odpowiedzialny za druk i częściowo kolportaż, prowadzenie biblioteczki z publikacjami wydawnictw podziemnych oraz za sprawy finansowe. 1984-1989 uczestnik kolportażu (we współpracy z Regionami: Małopolska, Dolny Śląsk i Mazowsze) pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Hutnika”; drukarz w Iwoniczu, Głowience, Krościenku i Krośnie: ulotek, kalendarzy, odezw i „Solidarności Podkarpackiej” dla RKW. Od III 1987 członek Komisji Interwencji i Praworządności działającej w regionie Podkarpacie. Działacz Bractwa Trzeźwości, w 1987 uczestnik marszów i manifestacji BT w Krakowie i Nowej Hucie.

XI 1989 – II 1990 członek KO w Krośnie; skarbnik Tymczasowego ZR „S” Podkarpacie; w 1990 delegat na II WZD Regionu Podkarpacie; ostatni przewodniczący KZ w ZPL Krosnolen; w VI 1997, po ogłoszeniu upadłości ZPL Krosnolen, podjął w nim prywatną działalność. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miejsce Piastowe I kadencji.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

8 III 1982 – 16 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krośnie w ramach SOR krypt. Nieuk; do 26 VII 1989 przez Wydz. V RUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Związek.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony