Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majewicz Ryszard Andrzej

Ryszard Andrzej Majewicz, ur. 1 VII 1960 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Budowlane (1980); 1984-1990 student Instytutu Melioracji Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Do 1980 w ZHP. 1980–1981 pomoc techniczna w Biurze Projektów Budownictwa Rolniczego Biprol we Wrocławiu, 1981–1989 technik w AR.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 przeprowadził (wraz z przyjaciółmi) kilkadziesiąt akcji ulotkowych i akcji malowania napisów na murach; kolporter wydawnictw podziemnych, głównie RKS Dolny Śląsk, Solidarności Walczącej, KPN, NZS i organizacji młodzieżowych. Od 1983 członek grupy Baszta, działacz Duszpasterstwa Akademickiego. 1984-1989 prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych. Od 1984 co roku współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu. Uczestnik wielu demonstracji ulicznych. Autor artykułów w kilku pismach podziemnych. Od 1988 członek KIK.

1989-2004 inspektor nadzoru inwestorskiego, następnie z-ca dyr. Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Uczestnik reaktywowania struktur „S” w ODGW, wiceprzewodniczący KZ. 1990-1994 radny Miasta Wrocław. Od 1990 członek KKK Gospodarki Wodnej „S”. W 1991 współorganizator transportu sprzętu poligraficznego na Ukrainę, gdzie przeprowadzał szkolenia drukarskie dla opozycji antykomunistycznej. Od 2006 specjalista ds. gospodarki wodnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Autor kilkudziesięciu prac nt. gospodarki wodnej, melioracji i zapobiegania powodziom oraz wielu projektów urządzeń gospodarki wodnej.

Odznaczony przez ministra ochrony środowiska srebrną odznaką Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi (1997).

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry