Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17453,Majewski-Ryszard-Stanislaw.html
2023-09-27, 11:34

Majewski Ryszard Stanisław

Ryszard Stanisław Majewski, ur. 26 XI 1941 w Domaniewicach k. Skierniewic. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, kierunek ogrodnictwo (1965).

1955-1959 w ZHP, 1960-1965 w ZSP, 1966-1981 prezes Koła ZSL w Goślinowie. 1966-1967 i 1968-1969 instruktor ogrodniczy w Spółdzielni Ogrodniczej w Gnieźnie, w 1967 staż zawodowy w Danii, od 1970 właściciel zakładu ogrodniczego (obecnie Zakład Ogrodniczo-Szkółkarski Ryszard Majewski).

Od IX 1980 współzałożyciel, przewodniczący Komitetu Obrony Chłopów we wsi Goślinowo, następnie współzałożyciel NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w woj. poznańskim, od I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska Województwa Poznańskiego; 8-9 III 1981 uczestnik, przewodniczący obrad zjazdu zjednoczeniowego niezależnych organizacji rolniczych w Poznaniu, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski „S” RI; pomysłodawca nazwy Związku, członek prezydium KKP „S” RI, od VII 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego „S” RI. Redaktor (z Bogdanem Nowakowskim) niezależnego pisma „Wiadomości Rolnicze”; w IV 1981 w rocznicę zbrodni katyńskiej przeprowadził akcję ulotkową w Gnieźnie.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, w tym ulotek, tzw. cegiełek, wydawnictw okolicznościowych. Od 1982 przewodniczący podziemnych struktur „S” RI w gm. Gniezno, organizator akcji ulotkowych, plakatowych, manifestacji, zbiórek pieniędzy i żywności na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. Współorganizator Mszy za Ojczyznę w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Biechowie, Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. w Biechowie. 14 XII 1981 zatrzymany na 48 godz., odmówił podpisania deklaracji współpracy z SB. W 1988 dwukrotnie przesłuchiwany.

W 1989 członek KO „S”; przewodniczący Tymczasowego Zarządu „S” RI Regionu Wielkopolska, następnie przewodniczący „S” RI Regionu Wielkopolska. W 1992 założyciel, następnie przewodniczący Ogólnopolskiego Ruchu Komitet Obrony Polskiej Ziemi Placówka.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

26 XI 1980 – 21 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. IV/p. VI SB KM MO/RUSW w Gnieźnie w ramach SOS krypt. Komitet; od 24 II 1981 w ramach SOS krypt. Maj/KE krypt. ZW-2.

Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Gniezno

Opcje strony