Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majewski Sławomir

Sławomir Majewski, ur. 20 VI 1955 w Gdańsku. Ukończył SP nr 51 tamże (1971).

1971–1975 uczeń, nast. zecer, pracownik działu linotypów w drukarni RSW Prasa-Książka-Ruch tamże, 1975–1976 zaopatrzeniowiec w Instalu Rzeszów Oddział tamże, 1976–1979 bez zatrudnienia, 1979–1981 krajacz w Gdańskich Zakładach Papierniczych, VIII 1980 uczestnik strajku, drukarz ulotek i pism strajkowych. Od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek Regionalnej i Krajowej Komisji Pracowników Poligrafii, XI 1980 oddelegowany do pracy w KKK PP w Szczecinie. Od IV 1981 współtwórca, redaktor, kier. admin. niezależnego pisma „Kwadrat”. 19–20 VIII 1981 koordynator tzw. Dni bez Prasy. 1980–1981 autor tomików wierszy Schody Altamira.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni szczecińskiej im. A. Warskiego w Szczecinie, drukarz strajkowej edycji pisma „Jedność”. Po strajku przyjazd do Gdańska, w ukryciu dzięki pomocy ks. Henryka Jankowskiego, Marii Koszarskiej. 16 IV 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, 12 VI 1982 zwolniony. 1982–1989 na rencie. Od VI 1982 współpracownik Bogdana Borusewicza i RKK, odpowiedzialny za druk i kolportaż podziemnych wydawnictw, m.in. „Portowca”, „Rozwagi i Solidarności”, „»Solidarności«. Pisma Regionu Gdańskiego”. Współpracownik CBS, Głosu Ameryki, RWE, RFI, przekazywanie im informacji o sytuacji w Polsce. V 1988 współorganizator Gdańskiej Agencji Informacyjnej, m.in. z Joanną Wojciechowicz, Joanną Urban, Edmundem Krasowskim i Barbarą Madajczyk-Krasowską. V i VIII 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej, nadawanie audycji podziemnego Radia „S”, IX–X 1988 szef redakcji Radia „S”. 1988–1989 współpracownik WiP i FMW w Gdańsku.

1989–1992 własna działalność gospodarcza, 1995–1997 dyr. Działu Marketingu i Biura Reklamy TV Sky Orunia w Gdańsku. Od 1997 praca twórcza.

Autor publikacji, m.in.: Hrycwa. Opowiadania wybrane (1992), Antologia bez tytułu (2009), Mój Gdańsk. Ruda i inne opowiadania (2012, 2014).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry