Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malak-Minkiewicz Barbara

Barbara Malak-Minkiewicz, ur. 20 VIII 1945 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii (1967), doktorat (1976).

1967–1988 pracownik naukowy na Wydz. Psychologii UW. 1981–1983 prodziekan ds. studenckich.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komisji Wydziałowej, 1981 współpracowniczka Komisji Interwencji Regionu Mazowsze. Wspomagała zakładowe komisje w sporach z dyrekcją, prowadziła wykłady dla robotników dot. technik negocjacyjnych i przeciwstawiania się manipulacji. XII 1981 sygnatariuszka deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie i Gołdapi (udzielała pomocy psychologicznej internowanym kobietom), 1 VII 1982 zwolniona. IX 1982–1983 współpracowniczka RKW Mazowsze w kontaktach ze środowiskiem naukowym, współpracowniczka podziemnego pisma „Tygodnik Mazowsze”. IV 1983–1989 współzałożycielka i członek Społecznego Komitetu Nauki. 1984–1988 członek redakcji podziemnego pisma „Poglądy”. 1985–1988 współpracownik Ruchu WiP: uczestniczka głodówek w intencji uwolnienia więzionych za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, III 1985 rzeczniczka głodujących w kościele w Podkowie Leśnej ws. Marka Adamkiewicza. Od 1988 w Holandii; współpracowniczka RWE, przedstawicielka „S” Regionu Dolny Śląsk.

1990–1991 rzecznik prasowy KK. 1991–1996 zaangażowana w polskie i międzynarodowe projekty badawcze i doradcze zw. z kwestiami demokratyzacji szkoły i edukacji obywatelskiej w krajach postkomunistycznych. Od 1996 pracownik International Association for the Evaluation of Educational Achievement z siedzibą w Amsterdamie, koordynatorka międzynarodowych badań porównawczych nad efektywnością edukacji, m.in. obywatelskiej.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry