Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17478,Malinowski-Jerzy-Cezary.html
2023-03-22, 08:23

Malinowski Jerzy Cezary

Jerzy Cezary Malinowski, ur. 5 II 1955 w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych, kierunek historia (1991); doktorat (1996).

W l. 70. pracownik fizyczny, m.in. w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie oraz RSW Prasa-Książka-Ruch.

1977–1980 uczestnik ROPCiO, 1978–1979 organizator biblioteki wydawnictw niezależnych. 1979 założyciel, nast. redaktor „Kroniki Lubelskiej”, autor tekstów. 1979–1980 współpracownik niezależnego wydawnictwa Biblioteka Historyczna i Literacka (skład i zszywanie wydrukowanych w Lublinie książek), kolporter wydawnictw niezależnych, drukarz i kolporter ulotek (m.in. przed wyborami 1978 i 1980 oraz przeciwko interwencji ZSRR w Afganistanie); w tych inicjatywach współpraca z grupą młodzieżową w składzie: Mariusz Badyński, Krzysztof Włodarczyk, Grzegorz Wysok.

1980–1981 działacz NZS. XI/XII 1981 w KUL uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu. W tym samym czasie w okresie strajku nauczycieli w Lublinie wykłady z historii dla uczniów szkół objętych strajkiem.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Załężu i Kielcach-Piaskach, 13 IX 1982 zwolniony. Okazjonalnie kolporter prasy podziemnej. Uczestnik manifestacji patriotycznych, 1983 za palenie zniczy przed pomnikiem Konstytucji 3 V maja w Lublinie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu z możliwością zamiany na grzywnę.

Po 1989 m.in. pracownik Biblioteki Narodowej, 2004–2008 wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Autor broszury Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 1945–1956 (1995) oraz art. o tematyce historycznej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1977–1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Cezary; 1982–1985 przez Wydz. IV WUSW tamże w ramach SOR krypt. Termity.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony