Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17478,Malinowski-Jerzy-Cezary.html
2021-03-08, 14:30

Malinowski Jerzy Cezary

Jerzy Cezary Malinowski, ur. 5 II 1955 w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1991); w 1996 doktorat z nauk humanistycznych.

W l. 70. pracownik fizyczny, m.in. w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie oraz RSW Prasa-Książka-Ruch. 1977-1980 uczestnik ROPCiO; 1978-1979 prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych; w 1979 założyciel, następnie redaktor „Kroniki Lubelskiej. Pisma uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce” (do 1980 ukazały się 4 nr.). 1979-1980 współpracownik niezależnego wydawnictwa Biblioteka Historyczna i Literacka (składał i zszywał wydrukowane w Lublinie książki); kolporter wydawnictw niezależnych; drukarz i kolporter ulotek (m.in. przed wyborami w 1978 i 1980 oraz przeciwko interwencji ZSRS w Afganistanie). W III 1980 sygnatariusz protestu (wraz ze Zdzisławem Jamrożkiem, Zbigniewem Karpowiczem, Teresą Koprowską, Tomaszem Mrozem i Stanisławem Witerem) przeciwko odsłonięciu w Lublinie pomnika Bolesława Bieruta.

Jesienią 1980 wspierał powstającą „S”. 1980-1981 działacz NZS. XI-XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na KUL; w tym samym czasie w okresie strajku nauczycieli w Lublinie prowadził dla uczniów wykłady z historii.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach, zwolniony 13 IX 1982. Po wyjściu okazjonalnie kolporter prasy podziemnej. 1985-1989 członek zespołu redakcyjnego (wraz z Tomaszem Krochmalem i Andrzejem Szlęzakiem) pisma studenckiego koła historyków KUL „Teczka Historyczna”. Uczestnik manifestacji patriotycznych, w 1988 za palenie zniczy przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja w Lublinie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu z możliwością zamiany na grzywnę.

Pracownik Biblioteki Narodowej, obecnie zatrudniony w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony