Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małachowski Aleksander

Aleksander Małachowski, ur. 23 XI 1924 we Lwowie, zm. 26 I 2004 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Wydz. Socjologii.

W 1940 aresztowany przez NKWD, więziony w Białymstoku; w 1944 ponownie aresztowany jako żołnierz AK (prawdopodobnie pełnił funkcje z-cy szefa ds. gospodarczych w obwodach: Tarnobrzeg, Nisko i Mielec), 1944-1945 więzień obozu pracy w m. Uzłowaja k. Stalinogorska. Od 1945 w Polsce, aresztowany przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu, zwolniony. 1946-1949 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydz. Prawa UW, zwolniony za odmowę wstąpienia do ZMP. 1951-1956 zatrudniony w Wojewódzkiej, następnie Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, 1957-1981 dziennikarz „Przeglądu Kulturalnego”, 1961-1981 redaktor w Dziale Literackim Polskiego Radia. Od 1957 członek ZAiKS, 1968-1982 ZLP. 1959-1962 przewodniczący Klubu Krzywego Koła. Od 1978 uczestnik Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 delegat na I KZD.

14 XII 1981 – 31 XII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jaworzu. 4 III 1983 aresztowany za działalność w podziemnych strukturach „S”, uwolniony na mocy amnestii. Od 1987 współpracownik oficjalnie wydawanych „Wiadomości Kulturalnych”, „Przeglądu Tygodniowego” oraz PRiTVP.

1989-1997, 2001-2004 poseł RP; 1993-1997 wicemarszałek Sejmu. Od 1991 współzałożyciel i członek Unii Pracy, od 1996 honorowy przewodniczący, 1997-1998 p.o. przewodniczący. 1991-1997 członek Rady Europy. 1998-2004 przewodniczący Zarządu Głównego PCK. Od 2001 współpracownik czasopisma „Przegląd”.

Autor artykułów o tematyce społeczno-kulturalnej, książek i filmów dokumentalnych poświęconych współczesnym pisarzom polskim oraz popularnych programów w TVP, m.in. „Telewizja nocą”.

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1999).

9 X 1987 – 18 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Kaszalot.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry