Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małecki Marian

Marian Małecki, ur. 29 IV 1937 w Chodzieży. Ukończył Technikum Zawodowe w Kędzierzynie (1964).

1953-1969 pracownik kilku zakładów pracy w Pile, Chodzieży, Kędzierzynie, 1969-1978 kierownik robót i technik elektryk w Kombinacie Budowlanym w Pile, 1978-1994 technik elektryk i inspektor nadzoru w Inwestprojekcie tamże.

Od IX 1980 w „S”, zaangażowany w tworzenie zakładowych i regionalnych struktur „S”; od 25 IX 1980 członek Zarządu MKZ „S” w Pile, w III 1981 delegat na I WZD Regionu Województwo Pilskie, członek ZR. Od 1981 członek KIK przy kościele Świętej Rodziny w Pile, członek Stowarzyszenia Salezjańskich Pomocników Kościoła.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wronkach i Gębarzewie, 23 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu zaangażowany w działalność duszpasterstwa przy parafii Świętej Rodziny, współpracownik ks. Stanisława Styrny SDB, nieformalnego kapelana pilskiego podziemia; od 14 XII 1982 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Region Piła, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Dni Społecznych w Pile, pielgrzymek pieszych do sanktuarium w Skrzatuszu, na Jasną Górę, wysłannik ks. S. Styrny do ks. Henryka Jankowskiego, Lecha Wałęsy. 1982-1989 sygnatariusz licznych petycji do władz w obronie praw obywatelskich i osób więzionych za przekonania. Kolporter wydawnictw podziemnych; przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

W 1989 zaangażowany w działalność KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, od 29 XI 1989 wiceprzewodniczący (wybrany na II posiedzeniu) Regionalnego KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. Zaangażowany w organizację struktur zakładowych „S”; IV 1989 – 1993 członek KZ w Inwestprojekcie w Pile. W 1989 przewodniczący (z ramienia „S”) Komisji Kwalifikacyjnej dla b. Funkcjonariuszy MO i SB w woj. pilskim. 1990-1992 prezes KIK w Pile. Od 1994 na emeryturze. 1998-2006 radny Miasta Piła z listy Porozumienia Samorządowego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w Pile.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Od 26 VII 1982 objęty przez Wydz. V/IV KW MO/WUSW w Pile KE krypt. Fanatyk.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry