Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17486,Malecki-Tadeusz.html
2023-10-01, 07:56

Małecki Tadeusz

Tadeusz Małecki, ur. 11 II 1931 w Siedlcach. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

1954-1984 nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie, od 1984 na emeryturze, 1986-1998 nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin. 1975-1980 w PZPR, działacz ZNP. Od 1984 prezes Zarządu Oddziału PTTK w Świdwinie.

Od 1980 w „S”, przewodniczący KZ w swojej szkole. W 1981 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania „S” w Świdwinie oraz wiceprzewodniczący koszalińskiej Sekcji Regionalnej OiW „S”.

13 XII 1981 rewizja w domu. 28 II 1982 poddany 11-godz. przesłuchaniu. 1983-1984 organizator zbiórek pieniędzy na rzecz uwięzionych. 1988-1989 radny Miasta i Gminy Świdwin.

1989-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Pobrzeże, członek Regionalnej Komisji Wyborczej. 1989-2002 ponownie wiceprzewodniczący koszalińskiej Sekcji Regionalnej OiW „S”, 1991-2002 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji OiW „S” w Świdwinie. 5-21 V 1993 uczestnik strajku pracowników ZSR. W 1994 założyciel i przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów „S” w Świdwinie. W 1990 i 1995 przewodniczący sztabu wyborczego Lecha Wałęsy tamże.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Świdwin

Opcje strony