Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małkowski Stanisław Olaf

Stanisław Olaf Małkowski, ks., ur. 29 VII 1944 w Woli Korytnickiej k. Węgrowa. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Socjologii (1969) oraz Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, święcenia kapłańskie (1974).

1974–1975 wikariusz w parafii św. Jozafata w Warszawie, 1975–1976 rezydent w parafii Bożego Ciała na Kamionku tamże, 1976–1977 jako nowicjusz dominikański duszpasterz w klasztorze oo. Dominikanów w Poznaniu oraz dominikańskiej parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku, nast. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Archidiecezji Warszawskiej, wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach, 1977–1983 bez stałego przydziału parafii, zatrudniany indywidualnie przez proboszczów. 1979–1991 duszpasterz dzieci niepełnosprawnych (tzw. Muminków) w Ruchu Wiara i Światło.

III 1968 uczestnik protestów studenckich; czasowo relegowany z UW. 5 XII 1975 sygnatariusz listu 59 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1976–1977 współpracownik KOR, 1977–1980 ROPCiO, 1978–1980 Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej w Zbroszy Dużej k. Grójca, 1979–1981 Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. 1977–1981 współorganizator uroczystości patriotycznych, m.in. pod Krzyżem Romualda Traugutta, w Olszynce Grochowskiej, mszy i modlitw katyńskich koło pomnika Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie; współpracownik Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, autor niezależnych pism „Opinia” i „Spotkania”, 1978–1980 „Biuletynu Informacyjnego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej”. W 1978 współtwórca Ruchu Obrony Dzieci Poczętych Gaudium Vitae; 3–10 X 1979 uczestnik głodówki w obronie działaczy Karty 77 w kościele św. Krzyża w Warszawie.

VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej.

13 XII 1981 zatrzymany, zwolniony. Współpracownik podziemnych pism: 1982–1984 „Tygodnik Wojenny”, 1985–1989 „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”. 1982–1989 kapelan podziemnej „S”, na indywidualne zaproszenia celebrans, koncelebrans mszy za Ojczyznę w Warszawie (m.in. w parafii św. Stanisława Kostki i Matki Bożej Częstochowskiej na Powiślu) i całym kraju. Od 1983 duszpasterz na Komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie. 1984–1989 objęty zakazem głoszenia kazań.

1989–1990 wikariusz parafii Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie, 1990–1992 rezydent parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie, od 1992 bez stałego przydziału parafii. 1991–2002 wolontariusz duszpasterstwa więziennego w AŚ w Warszawie-Białołęce. 2007–2010 współpracownik hospicjum Centrum Charytatywnego Res Sacra Miser w Warszawie. Od 2011 członek Rady Stowarzyszenia „Solidarni 2010”, jego Duszpasterz. Publikuje w pismach „Nasza Polska”, „Warszawska Gazeta”.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Od 23 X 1970 rozpracowywany przez Wydz. IV KS MO/SUSW w ramach TEOK nr 38107; 19 II 1975 – 26 XI 1976 przez Wydz. IV KS MO/KW MO w Poznaniu w ramach SOR krypt. Skorpion; 10 VI 1977 – 9 II 1981 przez Wydz. IV Dep. IV MSW; 27 VII 1978 – 9 II 1987 przez Wydz. III/Wydz. III-2 KS MO/SUSW/Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOR krypt. Klimek; 27 II 1979 – 12 IV 1989 przez KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Godot; 1983–1989 przez Wydz. I/Wydz. II Dep. IV MSW w ramach sprawy kontrolnej krypt. Godot, 5 XI 1984 – 8 X 1987 przez Graniczny Punkt Kontroli Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie/Wydz. III SUSW w ramach SOS krypt. Aneks.

Tomasz Szostek|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry