Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17514,Marczuk-Witold.html
2023-10-04, 02:09

Marczuk Witold

Witold Marczuk, ur. 16 VIII 1953 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1977).

W 1978 w Szkole Oficerów Rezerwy; 1979-1980 kierownik Ośrodka Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w Gradowie, 1980-1981 prowadził gospodarstwo rolne k. Olsztyna, 1981-1982 i 1983-1984 młodszy asystent w Pracowni Bakteriologii Klinicznej Instytutu Patologii PSK nr 1 w Gdańsku, 1983-1988 (z przerwami) zatrudniony w spółdzielni remontowo-budowlanej w Gdańsku.

Od V 1981 w „S”, członek KZ w PBKIP.

17 XII 1981 z Izabelą Lipniewicz wręczył funkcjonariuszom MO pełniącym służbę w pobliżu Stoczni Gdańskiej im. Lenina 1 egz. „Niezależnego Serwisu Informacyjnego Solidarności”; aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 29 XII 1981 wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni skazany na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach; 16 XI 1982, po rewizji nadzwyczajnej, SN Izba Wojskowa w Warszawie uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, 20 I 1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni zmniejszył wyrok do 1,5 roku więzienia, 27 IV 1983 zwolniony warunkowo; zwolniony z pracy. Współpracownik RKK Gdańsk, m.in. w grupie z Kazimierzem Masiakiem, Czesławem Nowakiem, Krzysztofem Dowgiałłą i Lechem Kaczyńskim, uczestnik akcji rozwieszania transparentów „S” nad głównymi ulicami Trójmiasta, instalowania megafonów (m.in. przy dworcu kolejowym w Gdańsku) przed manifestacją 1 V; od I 1986, po aresztowaniu Bogdana Borusewicza, łącznik merytoryczny RKK w Regionie Gdańskim; organizator spotkań, lokali, odpowiedzialny za przepływ informacji, szef kolportażu wydawnictw podziemnych, prowadził nasłuch łączności radiowej SB, organizator i koordynator Radia „S” (w V 1988 podczas strajku w Stoczni Gdańskiej emisje codziennie).

1989-1991 pracownik Biura KK „S” w Gdańsku, 1991-1992 dyr. departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w 1992 szef Generalnego Inspektoratu Celnego, 1993-1994 doradca prezesa NIK, następnie dyr. Biura Kontroli Telewizji Polskiej, w 1998 i 2001 ponownie szef GIC, 2002-2005 komendant Straży Miejskiej w Warszawie, 2005-2006 szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2006-2008 Służby Wywiadu Wojskowego; od 2007 gen. brygady.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony