Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Martin Lesław

Lesław Martin, ur. 29 I 1948 w Goleniowie Śląskim, zm. 23 I 1985 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Elektryczne tamże (1968).

1968–1984 zatrudniony w WSS Społem, Oddział Produkcji Piekarskiej tamże.

Od IX 1980 w „S”; od IX członek Komitetu Założycielskiego, nast. Komisji Rewizyjnej KZ.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Nysie, 9 III 1982 zwolniony. 10 V ponownie internowany za próbę zorganizowania strajku piekarzy, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, 23 VII zwolniony. 1982–1985 członek TKZ i sieci kolportażu RKS Dolny Śląsk; kolporter podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląska”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca”; uczestnik protestów ulicznych we Wrocławiu. VIII 1982 – 1985 zw. z SW. 1983/1984 drukarz podziemnych pism, m.in. „Dziennik Wojenny” oraz w 1984 „Apel”. W 1984 za kolportaż oraz demonstracyjnie okazywaną wrogość wobec członków OOP PZPR w zakładzie przeniesiony na in. stanowisko pracy ze znacznie niższym uposażeniem, Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu oddalił sprawę; nast. zwolniony z pracy. 1984–1985 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Specjalistycznych Dekar we Wrocławiu. 1982–1984 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom w mieszkania i miejscu pracy. 23 I 1985 zmarł w wyniku obrażeń odniesionych 11 I na skutek upadku z kładki nad torami Dworca PKP Wrocław Główny. Wszystkie okoliczności śmierci nigdy nie zostały wyjaśnione.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

28 VIII– 10 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Desperat; 1983–1984 przez Wydz. V-1 WUSW w ramach SOS krypt. Degenerat.

Ewa Chabros

Opcje strony

do góry