Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Martin-Pietrowicz Tatiana

Tatiana Martin-Pietrowicz, ur. 26 X 1927 w Poznaniu, zm. 25 I 1989 tamże. Absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), kierunek psychologia (1952), antropologia (1955), doktorat z psychologii klinicznej (1972).

1954-1955 zatrudniona w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, 1956-1958 Sanatorium dla Nerwowo Chorych w Kościanie, 1958-1963 Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, 1961-1973 w Kościanie, 1973-1982 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych tamże, 1963-1989 pracownik naukowy Katedry Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka „S” w Instytucie Psychologii UAM, współpracowniczka redakcji niezależnego „Serwisu Informacyjnego” KZ na UAM, XI-XII 1981 uczestniczka strajku solidarnościowego ze studentami z WSI w Radomiu na UAM.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka (redagowanie tekstów, organizowanie skrzynek kontaktowych, kolportażowych i przerzutowych) redakcji i drukarni pism podziemnych: 1981-1983 „Solidarni”, 1982-1983 „Poznań”, od 1983 „Solidarność – Poznań”. 1982-1983 łączniczka, od 1983 współpracowniczka TZR Wielkopolska. Od 1982 kolporterka pism podziemnych (m.in. „Solidarni”, „Tygodnik Mazowsze”); po 1983 w punkcie kolportażu kilkunastu wydawnictw podziemnych (m.in. NOWa, CDN, Suplement, Errata, Krąg). 27 II 1983 aresztowana, przetrzymywana w areszcie KW MO w Poznaniu, następnie AŚ tamże, 26 VII 1983 zwolniona na mocy amnestii.

29 VII 1982 – 14 XI 1983 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Podziemie; 25 XI 1983 – 7 VIII 1985 i 11 XI 1986 – 23 III 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Tatiana (wyrejestrowanie 2 mies. po jej śmierci).

 

Aleksandra Pietrowicz

Opcje strony

do góry