Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Maszkiewicz Mariusz

Mariusz Maszkiewicz, ur. 31 V 1959 w Iławie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1986); doktorat (1993).

II-VII 1986 na stypendium w Uniwersytecie w Getyndze (Georg-August-Universität Göttingen) w RFN. W 1986 autor opowiadania ''Tyle piwa za darmo'' (o interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968) opublikowanego w „Kulturze” (Paryż, 1986, nr 6). Po powrocie ze stypendium przesłuchiwany, grożono mu założeniem sprawy o szpiegostwo, namawiano do współpracy. W 1986 podczas przeszkolenia wojskowego odmówił przyjęcia broni i złożenia przysięgi, otrzymał wsparcie od Artura Kielasiaka i Jarosława Kapsy. 1986-1989 uczestnik Ruchu WiP w Częstochowie, V 1988 – XI 1989 współzałożyciel, z-ca redaktora naczelnego, autor miesięcznika podziemnego „Dyskurs”. W V 1988 pod Jasną Górą uczestnik akcji zbierania podpisów pod listem popierającym strajkujących hutników HiL. 25-28 VII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 28 X 1988 sygnatariusz Tez programowych środowiska Czas Przyszły. W 1989 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie. W III 1989 współorganizator zjazdu Ruchu WiP w parafii św. Wojciecha.

Od IV 1989 współpracownik Regionalnego KO, z-ca kierownika Biura Wyborczego RKO, współredaktor „Częstochowskiego Kuriera Wyborczego”. W 1989 pracownik Instytutu Religioznawstwa UJ, w 1990 wicedyr. Wydz. Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, 1990-1991 naczelnik Wydz. ds. Polonii MSZ; organizator przedstawicielstw RP na Litwie i Białorusi, 1991-1994 radca ambasady RP w Wilnie, 1994-1997 konsul generalny RP w Grodnie, 1998-2002 ambasador RP na Białorusi. Od 2002 właściciel Biura Promocji Gospodarczej Europa-Wschód w Warszawie. Aktywnie wspomagał opozycję białoruską; 24 III 2006 aresztowany w Mińsku podczas protestu opozycji, skazany na 15 dni aresztu, po międzynarodowych protestach (m.in. proteście głodowym ojca – Jerzego Maszkiewicza) zwolniony 7 IV 2006, wrócił do kraju. I-XI 2007 doradca Prezesa Rady Ministrów ds. polityki wschodniej. Od 2007 adiunkt w Katedrze Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2008-2009 wicedyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od 2009 bez przydziału służbowego. Od 2008 w „S” w MSZ, od 2010 przewodniczący KZ.

Opublikował ''Mistyka i rewolucja. Aleksander Wiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym'' (Kraków 1995), ''Białoruś – zespół ukrytego paradoksu'' (2008), autor w czasopismach „Zeszyty Naukowe UJ”, „Studia Religiologica” i „Nomos”.

Laureat Nagrody Polcul Foundation (1988), odznaczony Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina (2000).

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Częstochowie w ramach SOS krypt. Teolog.

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry