Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17547,Maszkiewicz-Zdzislaw.html
2023-12-10, 08:10

Maszkiewicz Zdzisław

Zdzisław Maszkiewicz, ur. 28 XI 1950 w Garwolinie. Ukończył Pomaturalne Studium Zawodowe w Dęblinie (1973).

1969-1973 pracownik Lotniczych Zakładów Remontowych nr 3 w Dęblinie, 1973-1984 Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach, 1984-1990 Zakładu Doświadczalnego Chemimetal w Pionkach.

Od IX 1980 w „S”, współtwórca struktur „S” w Polcorfamie (zakład Pronitu), przewodniczący Komisji Wydziałowej w Polcorfamie, członek KZ w Pronitcie.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla osób represjonowanych, współpracownik, korespondent podziemnego pisma „Barykada”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB, MO i WSW, poddawany rewizjom w domu i w pracy.

W 1989 współtwórca KO „S” Pionki, 1989-1991 przedstawiciel Pionek w KO „S” Ziemi Radomskiej; od 1989 przewodniczący TKK „S” w Pionkach; 1989-1990 wiceprzewodniczący KZ w Chemimetalu, od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska, 1992-1995 wiceprzewodniczący, od 1995 przewodniczący ZR, delegat na KZD, członek KK (w kierowanym przez Jacka Smagowicza Zespole ds. Walki z Bezrobociem). Od 1996 w Akcji Katolickiej, 1996-2002 przewodniczący Regionalnego Oddziału AWS Ziemi Radomskiej. 1997-2001 senator RP z listy AWS, członek senackich komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. Od 1998 członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Radomiu, od 2002 Naczelnej Rady Zatrudnienia. W 1993 współzałożyciel, działacz Fundacji Pomocna Dłoń w Pionkach. Od 2002 członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego na Mazowszu.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony