Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mazur Leszek

Leszek Mazur, ur. 20 II 1941 w Starym Sączu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach (1965) i Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Katowicach (1980). W 1989 specjalizacja zawodowa inżyniera I stopnia, certyfikaty audytora z zakresu zarządzania środowiskowego, jakością, BHP i in. (1999-2004).

1958-1959 zatrudniony w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych KONSTAL; 1965-1969 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, 1969-1970 w Technikum Górniczym w Katowicach; 1970-1979 starszy asystent na Politechnice Śląskiej; 1979-1982 zatrudniony w Zakładach Odlewniczych Elementów Wyposażenia Budownictwa Metalplast w Chorzowie, 1982 – 28 VII 1984 właściciel garncarskiego zakładu rzemieślniczego w Świętochłowicach. 1974-1980 w PZPR, 1959-1965 w ZSP, 1965-1979 w ZNP, 1979-1980 członek ZZ Metalowców.

Od IX 1980 w „S”, od I 1981 przewodniczący KZ w Metalplaścir w Świętochłowicach. 27 III i 28 X 1981 współorganizator kilkugodzinnych protestów solidarnościowo-ostrzegawczych zakładzie pracy. 10 XII 1981 współorganizator uroczystości poświęcenia sztandaru zakładowej „S” w kościele św. Floriana w Chorzowie.

1982 – XII 1983 członek MKK „S” w Chorzowie. Zaangażowany w druk i kolportaż ulotek i pism podziemnych, m.in. „Solidarność Hutnicza”, „Nasza Solidarność”, WZ. Wiosną 1983 podczas rewizji w domu zabrano maszynę do pisania i papier. W połowie XII 1983 zgłosił się w RUSW w Świętochłowicach po odbiór skonfiskowanej maszyny, zatrzymany, po kilku godzinach przewieziony do WUSW w Katowicach, przesłuchiwany, zwolniony po 48 godz. 5 I 1984 wezwany do WUSW w Katowicach, zatrzymany, 6 I 1984 tymczasowo aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach. 30 V 1984 postawiony w stan oskarżenia; 27 VII 1984 zwolniony z aresztu. 31 VII 1984 Sąd Rejonowy w Chorzowie na mocy art. 1 ustawy o amnestii zwolnił go od odpowiedzialności sądowej i wydał postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania. Do 1 X 1984 bez zatrudnienia. X 1984 – 1991 z-ca głównego metalurga w Zakładach Urządzeń Technicznych Zgoda w Świętochłowicach.

1991-1994 pełnomocnik ds. ISO w Hucie Ferrum w Katowicach; 1994-1999 ponownie pełnomocnik ds. ISO w Zakładach Zgoda w Świętochłowicach; 1997-2009 niezależny konsultant i właściciel firmy konsultingowo-szkoleniowej Mazur-Consulting w Chorzowie; od 1 IV 2009 na emeryturze. 2001-2006 członek Komitetu Technicznego RW TUV Polska Sp. z o.o.

Autor licznych artykułów z zakresu swojej działalności naukowo-badawczej (1971-1999), skryptów uczelnianych i opracowań z zakresu zarządzania jakością.

Odznaczony Złotą Honorową Odznaką Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (1990).

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Chorzów

Opcje strony

do góry