Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17603,Merkel-Jacek.html
2023-10-04, 02:14

Merkel Jacek

Jacek Merkel, ur. 20 XI 1954 w Toruniu. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytut Okrętowy (1978).

1978-1983 pracownik Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG, drukarz strajkowego pisma „Solidarność”; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w SG, redaktor pisma KZ „Rozwaga i Solidarność”, oddelegowany do pracy związkowej, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek Prezydium KK, w XI 1981 zrezygnował z członkostwa w Prezydium ZR, XI-XII 1981 szef zespołów negocjacyjnych w rozmowach z rządem. W III 1981 współzałożyciel Sieci.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 23 XII 1982; w I 1983 zwolniony z pracy. 1983-1984 zatrudniony w Instytucie Okrętowym PG (współautor patentu), zwolniony, 1984-1985 w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, zwolniony, 1985-1989 fikcyjnie jako konserwator w kościele św. Elżbiety (ze względu na tzw. obowiązek pracy). 1983-1987 w ścisłym gronie doradców Lecha Wałęsy, współpracownik i uczestnik spotkań podziemnej TKK, utrzymywał kontakt z Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Brukseli: pomysłodawca komputerowego systemu szyfrowania danych w korespondencji struktur regionalnych z zagranicą, współorganizator przepływu pieniędzy i dostaw sprzętu poligraficznego z Zachodu, w 1987 współzałożyciel Wydawnictwa Gdańskiego. W V 1988 uczestnik strajku; w VIII 1988 przewodniczący MKS w SG, następnie MKO, od 1989 członek TZR w Gdańsku, 1988-1990 KKW, od 1989 Prezydium KKW.

1988-1990 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, we IX 1988 ekspert „S” podczas poufnych rozmów z władzami w Magdalence k. Warszawy; w 1989 uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu. 1989-1993 poseł RP z listy KO „S”, następnie KLD. W 1990 inicjator i przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Gospodarczego NSZZ „S” Sp. z o.o. oraz Fundacji Gospodarczej „S” w Gdańsku, współorganizator II KZD, następnie wystąpił z „S”. W 1990 szef Sztabu Wyborczego L. Wałęsy w wyborach prezydenckich, następnie minister stanu ds. bezpieczeństwa narodowego Kancelarii Prezydenta RP, 1990-1991 minister stanu ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii. 1991-1994 w KLD, 1994-2000 w UW, w 2001 organizator struktur PO w woj. pomorskim. 1991-1993 prezes Zarządu Solidarność Chase D.T. Bank SA w Gdańsku, 1993-1999 m.in. Caravana Polsko-Arabska Sp. z o.o., członek rad nadzorczych m.in. PHZ Universal SA i Prokom Software SA, 2000-2003 przewodniczący Rady Nadzorczej 4 Media SA i spółek zależnych. Od 2004 własna działalność gospodarcza: doradztwo ekonomiczne.

W 2011 nie przyjął z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony