Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17604,Merkel-Witold.html
2023-09-27, 09:33

Merkel Witold

Witold Merkel, ur. 21 XI 1956 w Toruniu. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny (1985).

1979-1980 współpracownik niezależnych pism i wydawnictw związanych z RMP, zaplecza technicznego i zaopatrzenia drukarni.

W VIII 1980 jako student PG uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im Lenina, od IX 1980 w „S”, od jesieni 1980 zatrudniony w MKZ Gdańsk, następnie w ZR, odpowiedzialny za zaopatrzenie drukarni.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG. 1982-1983 współorganizator druku podziemnych pism; kontynuował studia na PG. 1983-1984 służba wojskowa. 1985-1988 współpracownik RKK „S” Gdańsk i TKK, współorganizator spotkań działaczy, skrzynek kontaktowych, łącznik w przekazywaniu korespondencji i środków finansowych. W V i VIII 1988 uczestnik strajków w SG, pomagał przy druku materiałów strajkowych i kolportażu. 1987-1991 kierownik zakładu w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Świetlik (następnie Gdańsk).

1991-1992 likwidator PHU Eltex w Gdańsku, 1992-1993 zarządca komisaryczny Przedsiębiorstwa Profil tamże, 1993-2002 dyr., 1994-1995 członek Rady Nadzorczej Strefy Ekonomicznej Żarnowiec, 2002-2005 prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej Las w Brusach, od 2005 własna działalność gospodarcza, Roboty Budowlane Witold Merkel.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony