Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michalec Krzysztof

Krzysztof Michalec , ur. 25 II 1963 w Warszawie.  Ukończył XLI LO w Warszawie (1982).

1982–1985 w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Wydz. Zarządzania) uczestnik grupy do akcji specjalnych, składającej się gł. ze studentów Wydz. Matematyki kierowanej przez Michała Jankowskiego, akcji plakatowych, kolportażu ulotek. 28 IV 1983 zatrzymany (z Arturem Kamińskim) podczas akcji plakatowej, pobity w czasie przesłuchania w XIII komisariacie MO w Warszawie, po 36 godz. zwolniony. Od 1983 współzałożyciel, drukarz, redaktor, organizator działalności lokali introligatorskich Oficyny Wydawniczej Pokolenie. 1984–1989 współorganizator i kurier kanału przerzutowego Towarzystwa Solidarność w Berlinie Zachodnim. Od 1984 utrzymywał się z druku podziemnych publikacji, organizator drukarni we własnym mieszkaniu. 1985 po rozłamie w Oficynie Wydawniczej Pokolenie współtwórca Wydawnictwa Akces współpracującego z Wydawnictwem Społecznym KOS; drukarz podziemnych pism: „KOS”, „Tu Teraz”, „Wielkiej Gry”, książek, broszur, publikacji Komitetu Helsińskiego, pism dla NZS UW i Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. 1985–1988 uczestnik akcji Grup Oporu Solidarni Teodora Klincewicza (m.in. rozwieszania wielkoformatowych transparentów z dachów budynków). 1986–1987 twórca i redaktor nacz. podziemnego pisma „Wprost. Pismo Młodych”.

1990–1993 współzałożyciel KLD. Od 1995 konstruktor i producent urządzeń do naklejania etykiet samoprzylepnych. Od 2000 współzałożyciel i współwłaściciel firmy Unilogo. 2012 pomysłodawca i uczestnik akcji społecznej „Konspiratorze odbierz świadectwo pracy”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Marek Zatoń

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry