Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michał Andrzej Maria

Andrzej Maria Michał Tarnowski, ur. 2 II 1940 w Nowogródku (obecnie Białoruś). Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Budownictwa Wodnego i Melioracyjnego (1964), inżynier.

1954-1962 sportowiec czynnie uprawiający lekkoatletykę. W 1957 współorganizator KIK, 1957-1965 i 1966-1971 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego i Wspólnoty Akademickiej, współorganizator obozów i pielgrzymek na Jasną Górę. 1964-1965 pracownik techniczny w Instytucie Morskim w Szczecinie, 1965-1966 inżynier budowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego w Czeladzi k. Sosnowca, 1966-1967 inżynier budowy w przedsiębiorstwie Hydrobudowa 4 w Szczecinie, 1968-1975 samodzielny kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego nr 2 w Szczecinie, 1975-1979 dyr. techniczny Fabryki Domów Gryfbet, 1979-1982 z-ca dyr. budowy elektrociepłowni Dolna Odra w Gryfinie i dyr. budowy elektrociepłowni w Zakładach Chemicznych Police w Pomorskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie. 17-22 XII 1970 wiceprzewodniczący KS w Szczecińskim PBO nr 2 w strajku rotacyjnym. 1970-1976 współorganizator cyklicznych spotkań grupy przeciwników komunizmu (jej trzon stanowili: Michał Plater-Zyberk, Zbigniew Szymański, Edmund Bilicki, Przemysław Fenrych, Jan Tarnowski). Po powstaniu szczecińskiego ROPCiO jego uczestnik, aktywista w protestach i akcjach KOR.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w PPBEiP w Szczecinie. Od IX 1980 w „S”.

15 XII 1981 uczestnik protestu w tymże przedsiębiorstwie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, działacz podziemia poza strukturami: kolporter wydawnictw podziemnych („U Progu”, „Opinia”, „Tygodnik Mazowsze”, „Obraz”, „Grot”, „Termit”). 1982-1986 szef produkcji i z-ca dyr. technicznego w Szczecińskim PBO nr 3. 1984-1989 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę i patriotycznych demonstracji. Wielokrotnie przesłuchiwany (już w 1961 z podejrzeniem przynależności do podziemnej organizacji przy Duszpasterstwie Akademickim), w VI 1982 odwołany ze stanowiska dyr. budowy. 11 XI 1985 uprowadzony przez SB z miejsca pracy, pobity (wybite zęby, złamana szczęka, nos, wstrząs mózgu), szantażowany groźbą utraty życia. 1986-1989 autor artykułów publikowanych w „Obrazie”, organizator akcji ruchu charytatywnego – rozdawnictwa żywności i odzieży dla potrzebujących dzieci i pomocy dla Jerzego Sychuta. 1986-1992 samodzielny kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Amak w Szczecinie.

Od 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej. 1990-2002 trzykrotnie radny Rady Miasta Szczecin z list OKP, BBWR i AWS, członek AWS do jej rozwiązania. 1992-1994 wiceprezydent ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i inwestycji w Urzędzie Miasta Szczecin. 1995-1999 dyr. ds. inwestycji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, 1999-2002 z-ca dyr. Wydz. ds. Inwestycji w Urzędzie Wojewódzkim, od 2003 główny specjalista ds. społecznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry