Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michałkiewicz Krzysztof Stefan

Krzysztof Stefan Michałkiewicz, ur. 26 IX 1953 w Obornikach Śl. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Socjologii (1978).

W 1979 starszy referent w Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego w Lublinie, 1979-1981 socjolog w Zakładzie Remontowym Energetyki tamże.

W VII 1980 uczestnik strajku w ZRE; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; członek Komisji Koordynacyjnej Energetyki; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. Od VIII 1981 zatrudniony jako redaktor w ZR Środkowo-Wschodniego („Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska” i „Miesiące”).

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik, redaktor „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, 16 XII 1981 po pacyfikacji strajku aresztowany, osadzony w areszcie KM MO w Lublinie, następnie w AŚ tamże, 15 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Delegatura w Lublinie (w procesie z 3 in. członkami redakcji „Biuletynu Strajkowego”: Bożenną Kudelską, Wiesławem Lipcem i Sławomirem Smykiem) na 1,5 roku więzienia, 27 II 1982 wyrok podwyższony przez Izbę Wojskową SN do 2,5 roku więzienia, II-III 1982 osadzony w ZK w Łodzi, III-V 1982 w Łęczycy, V-IX 1982 w Hrubieszowie, od 10 IX 1982 przerwa w odbywaniu kary; 1982-1983 korzystał wraz z rodziną ze wsparcia materialnego podziemnej „S”, Kościoła oraz z pomocy z Zachodu; uchwałą Rady Państwa z 8 VI 1983 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary z 2-letnim okresem próbnym.

Od IX 1983 na emigracji w Australii. 1984-1989 przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Działaczy „S” przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. W 1989 przedstawiciel KO w Australii. Od 1992 w Polsce, kierownik Rejonowego Biura Pracy w Lublinie, 1992-1998 dyr. Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej tamże oraz członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. 1994-1995 w Partii Konserwatywnej, przewodniczący Koła w Lublinie. 1998-2002 dyr. Wydz. Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 2002-2003 z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, 2003-2004 dyr. Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, 2004-2005 z-ca Prezydenta Lublina. Od 2004 w PiS: od 2006 przewodniczący Zarządu Okręgowego w Lublinie oraz członek Zarządu Głównego, od 2005 poseł RP z listy PiS. 2005-2006 minister pracy i polityki społecznej.

Odznaczony medalem Lumen Mundi, nadawanym przez bp. metropolitę lubelskiego (2000).

IX 1981 – IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III A/Wydz. V KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Widmo.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry