Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17626,Michalowski-Kazimierz.html
2023-06-09, 03:32

Michałowski Kazimierz

Kazimierz Michałowski, ur. 20 X 1928 w Częstochowie, zm. 16 XI 2003. Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu (1951), Policealnego Studium Ekonomicznego w Częstochowie (1961) i Technikum Ekonomicznego nr 2, Wydz. dla Pracujących tamże (1969).

1951-1955 żołnierz zawodowy w 49 Pułku 14 Dywizji Piechoty, w 1955 zwolniony ze służby w stopniu porucznika. 1955-1959 bez zatrudnienia, 1959-1961 pracownik Mirowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Częstochowie, 1961-1963 Częstochowskich ZMO, 1963-1968 bez zatrudnienia, 1968-1971 z-ca kierownika ds. zaopatrzenia w Myszkowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, 1971-1974 pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego w okolicach Częstochowy, 1974-1979 z-ca kierownika ds. ekonomicznych w Kombinacie Budownictwa Węglowego Fabud w Siemianowicach, 1979-1981 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Huty Katowice.

29-31 VIII 1980 organizator strajku w PBO, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w PBO, od II 1981 KZ, od IX 1981 przewodniczący KZ; w VII i XII delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR, delegat na I KZD. IX 1981 – 1985 i IX 1995 – 1996 członek Okręgu Śląskiego KPN.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, na początku I 1982 zatrzymany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, pobity, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej i Uhercach: w VI 1982 uczestnik 15-dniowej głodówki, zwolniony 15 VII 1982. Od 25 VIII 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej w kościele św. Barbary w Częstochowie przeciwko utrzymywaniu stanu wojennego, po interwencji SB kontynuował głodówkę z grupą 10 działaczy „S” w mieszkaniu Anny Walentynowicz w Gdańsku, zatrzymany, przewieziony do KW MO w Gdańsku, następnie do KM MO w Tczewie, po przesłuchaniach zwolniony, hospitalizowany w Warszawie, gdzie 4 IX 1982 zakończył głodówkę; 20 X 1982 ponownie zatrzymany w Częstochowie, 22 X 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 13 XII 1982. 1983-1989 na rencie. I 1983 – 1989 kolporter i kurier podziemnej prasy, m.in. „Wolnego Związkowca”, „Kultury Niezależnej”, przedruków paryskiej „Kultury”, druków okolicznościowych między Częstochową, Katowicami, Dąbrową Górniczą, Gdańskiem i Warszawą.

1989-1993 ponownie pracownik PBO w Dąbrowie Górniczej; przewodniczący KZ „S” w PBO i Terenowej Komisji Koordynacyjnej przedsiębiorstw budowlanych w obrębie HK, oddelegowany do pracy związkowej, 1990-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1990-1994 wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Od 1993 na emeryturze.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony