Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michałowski Tomasz

Tomasz Michałowski, ur. 6 XI 1960 w Częstochowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże, kierunek filologia polska (1989).

W 1980 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie.

Od jesieni 1980 „S”. Od X 1981 po rozpoczęciu studiów na WSP w Częstochowie działacz NZS na uczelni, X – 13 XII 1981 uczestnik strajku studenckiego.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy podziemnej i książek wydawnictw niezależnych; zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W 1989 brał udział w odtwarzaniu struktur NZS.

IX 1989 – 1996 nauczyciel w Zespole Szkół Odzieżowych w Częstochowie. Od 1991 członek ZR „S” Częstochowa, 1991-1994 sekretarz Prezydium ZR; od 1993 delegat na kolejne KZD; 1994-1996 wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”; 1996-2002 przewodniczący ZR Częstochowa, członek KK; doprowadził do zwrotu majątku „S” zagarniętego w zakładach pracy i regionie w stanie wojennym. W 1999 inicjator powstania Fundacji Pro Patria Pro Patria Pro Patria, wydawnictwo niezależne działające w Pabianicach w latach 1982–1983, założone przez Henryka Marczaka, prowadzone ze Sławomirem Łuczyńskim. – Bastion św. Rocha z siedzibą na Jasnej Górze, zajmującej się gromadzeniem i ekspozycją dokumentów z historii walki o niepodległość. 1997-2001 senator RP z listy AWS. Od 2002 zatrudniony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach k. Częstochowy.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry