Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mielniczuk Jerzy

Jerzy Mielniczuk, ur. 8 I 1960 w Tomaszowie Lubelskim. Ukończył I LO im. Bartosza Głowackiego tamże (1979).

1980–1983 student metalurgii na AGH, od X 1980 w NZS, II i XI/XII 1981 uczestnik strajków studenckich, XII 1981 strajku okupacyjnego na AGH, 13–16 XII strajku w Hucie im. Lenina, 16 XII 1981 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Krakowie, pobity, 20 XII 1981 zwolniony. 1982–1988 współzałożyciel i działacz Ruchu Oporu NZS w Krakowie, 1982–1987 założyciel, wydawca i redaktor pisma RO NZS „Barykada”, redaktor techn. i autor tekstów w pismach krakowskiego NZS i „S”, współorganizator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych na Osiedlu Kazimierzowskim (m.in. „Barykada”, „Hutnik”, „Obserwator Wojenny” oraz książek), 1982–1985 drukarz wymienionych tytułów i książek, 1982–1983 współorganizator akcji ulotkowych, podziemnego radia NZS (kilka audycji) i manifestacji w Krakowie oraz akcji ulotkowych i plakatowania w Tomaszowie Lubelskim. 13 V 1982 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń w Krakowie w zw. z udziałem w manifestacji 3 V. 10 VI 1983 aresztowany w zw. z kolportażem, osadzony w AŚ KW MO w Krakowie, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; po wyjściu na wolność usunięty z listy studentów metalurgii. 1982–1985 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1988–1989 drukarz „SMiS. Stalowowolskiego Miesięcznika Solidarności” w Stalowej Woli, IV i VIII 1988 ulotek i biuletynów strajkowych podczas strajków w Hucie Stalowa Wola. W l. 80 pracownik dorywczy, m.in. w spółdzielni studenckiej w Krakowie i Spółdzielni Usług Wysokościowych Świetlik w Gdańsku.

VII 1989–IV 1991 pracownik Huty Stalowa Wola, redaktor pisma KZ „S” w HSW „Gazeta Solidarności HSW”. 1989–1993 członek „S” w HSW, delegat na II, III i IV KZD. 1990–1993 dziennikarz tygodnika „Sztafeta”, 1993–2009 gazety codziennej „Nowiny”, od 2009 „Super Nowości”; od 1991 członek SDP.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

XII 1981–VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Krakowie w ramach KE, VI 1983–XII 1988 przez Wydz. III-1 KW MO/Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Młodzi, XII 1988–IV 1989 przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW tamże w ramach SOR krypt. Pracownia, IV 1989–I 1990 przez Inspektorat 2/Wydz. Studiów i Analiz WUSW tamże.

 

 

Marcin Bukała|Jerzy Kopeczek

Kraków, Region Małopolska, Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola, Tomaszów Lubelski

Opcje strony

do góry