Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mikołowicz Waldemar

Waldemar Mikołowicz, ur. 4 I 1938 w Rawie Ruskiej (obecnie Ukraina). Ukończył Technikum Chemiczne w Jarosławiu (1956) oraz Technikum Ceramiki Budowlanej w Krotoszynie (1965).

1957-1981 pracownik Przedsiębiorstwa Terenowego Ceramiki Budowlanej w Jarosławiu (od lat 70. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Oddział w Jarosławiu), 1976-1978 nauczyciel zawodu w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, 1979-1981 instruktor jazdy w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Obrony Kraju tamże, 1983-1992 na rencie, w 1985 pracownik Usługowej Spółdzielni Pracy w Jarosławiu. 1971 – X 1980 w PZPR.

Od VIII/IX 1980 współorganizator druku okolicznościowych plakatów i ulotek; uczestnik strajku w RzPCB. Od IX 1980 w „S”; organizator struktur „S” w RzPCB w Jarosławiu, Tarnobrzegu, Nisku, Mielcu, Rzeszowie i w Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Warszawie; współorganizator MKZ w Jarosławiu, członek Zarządu; od XII 1980 przewodniczący KZ w RzPCB, w VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek ZR. 3 I – 20 II 1981 delegat MKR podczas strajku ustrzycko-rzeszowskiego (ochrona strajku). 12 XII 1981 zatrzymany za kolportaż prasy niezależnej, m.in. pisma „Wryj”.

13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, od 24 IV 1982 w Nowym Łupkowie, od 3 VIII 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od 28 VIII 1982 ponownie w Nowym Łupkowie, zwolniony 11 X 1982. Od XII 1982 uczestnik tajnych rekolekcji dla rolników w Krasiczynie. 1983-1989 uczestnik kolportażu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych (m.in. ''Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów'' z przedmową W. Andersa, Londyn 1982). 27 X 1983 skazany przez Sąd Rejonowy w Przeworsku na 2,5 roku więzienia za gromadzenie i przechowywanie literatury niezależnej; w 1983 zwolniony na mocy amnestii, 4 XI 1983 Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Przeworsku. 1983-1989 członek Solidarności Walczącej, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, inicjator i organizator nielegalnego budownictwa sakralnego (kościoły w Jarosławiu:

pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Chrystusa Króla, Miłosierdzia Bożego, świątynie w Łazach Kostkowskich, Wólce Pełkińskiej i Pawłosiowie); organizator Mszy za Ojczyznę.

W 1989 członek KO w Jarosławiu. Z-ca prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Zielonej Górze. Współzałożyciel Zarządu Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych (w 1990 członek Zarządu w Gdańsku). Od 1992 na emeryturze. W 1997 założyciel Oddziału Wojewódzkiego w Jarosławiu SORwSW, od 2004 prezes honorowy. Organizator budowy pomników ks. Jerzego Popiełuszki na terenie opactwa ss. benedyktynek (1994) i klasztoru oo. dominikanów w Jarosławiu (2004).

Wyróżniony Krzyżem Semper Fidelis (1999), honorową nagrodą Burmistrza Miasta Jarosławia w dziedzinie aktywności społecznej (2002), odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

25 VIII 1982 – 17 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu/p. III RUSW w Jarosławiu w ramach SOR krypt. Konspirator.

Agnieszka Skrzypek

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry