Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Mikołowicz Waldemar

Waldemar Mikołowicz, ur. 4 I 1938 w Rawie Ruskiej (obecnie Ukraina), zm. 31 VII 2017 w Jarosławiu. Ukończył Technikum Chemiczne tamże (1956) i Technikum Ceramiki Budowlanej w Krotoszynie (1965).

1957–1981 pracownik biurowy/kierownik cegielni/kierownik kaflarni Przedsiębiorstwa Terenowego Ceramiki Budowlanej w Jarosławiu/Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej Oddział w Jarosławiu. 1972–1980 w PZPR.

Od VIII/IX 1980 współorganizator druku okolicznościowych plakatów i ulotek; uczestnik strajku w RzPCB. Od IX 1980 w „S”, organizator struktur „S” w zakładzie pracy w Jarosławiu, Tarnobrzegu, Nisku, Mielcu, Rzeszowie i w Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Budowlanej w Warszawie, współorganizator MKZ w Jarosławiu, członek Zarządu, od XII 1980 przew. KZ w RzPCB, 3 I–20 II 1981 delegat MKZ na strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie (ochrona strajku). Od 20 VI 1981 członek Zarządu Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Jarosławiu. VII–VIII 1981 delegat na I WZD Regionów Południowo-Wschodniego i Rzeszowskiego. Od 29 VIII 1981 członek ZR Rzeszowskiego. 12 XII 1981 zatrzymany za kolportaż prasy niezależnej, m.in. pisma „Wryj”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, nast. Łupkowie i Zał??u k.?Rzeszowa,ężu k. Rzeszowa, 11 X 1982 zwolniony.

1983–1992 na rencie. 1983–1989 uczestnik kolportażu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych (m.in. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową Władysława Andersa, Londyn 1982). Podejrzany o gromadzenie i przechowywanie literatury niezależnej. 27 X 1983 umorzenie postępowania karnego przez Sąd Rejonowy w Przeworsku na mocy amnestii. 4 XI 1993 uchylenie postanowienia przez SN. 1983–1989 członek SW, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, inicjator i organizator nielegalnego budownictwa sakralnego w Jarosławiu i okolicy (6 kościołów), współorganizator mszy za Ojczyznę.

1989 członek KO w Jarosławiu. Zastępca prezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Zielonej Górze. Współzałożyciel Zarządu Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych (1990 członek Zarządu w Gdańsku). Od 1992 na emeryturze. 1997 założyciel Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jarosławiu, od 2004 prezes honorowy. Organizator budowy pomników ks. Jerzego Popiełuszki na terenie opactwa ss. Benedyktynek (1994) i klasztoru oo. Dominikanów tamże (2004).

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

27 I 1981–13 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Uzdrowisko; 25 VIII 1982–17 XII 1987 przez Wydz. III KW MO w Przemyślu/ p. III RUSW w Jarosławiu w ramach SOR krypt. Konspirator.

 

Agnieszka Skrzypek

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry