Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Miłkowski Andrzej Stanisław

Andrzej Stanisław Miłkowski, ur. 27 XI 1939 w Glinniku k. Tomaszowa Mazowieckiego, zm. 16 IX 2010 w Warszawie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Hutnicze w Warszawie (1980).

1957–1958 pracownik nadzoru technicznego WSK PZL Warszawa-Okęcie, 1959–2002 mistrz oddziału gazowego, z-ca kierownika działu Huty Warszawa.

Od 1980 w „S”; członek KZ. 1981 inicjator i organizator samorządu pracowniczego, IX 1981–II 1986 przew. prezydium Tymczasowej Rady Robotniczej/Rady Robotniczej.

1988–1989 działacz KO przy Przew. „S” L. Wałęsie. 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu, grupy roboczej ds. samorządu i form własności. 1989–1991 poseł RP z listy KO, 1990–1991 członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Centralnych. 1991–1992 współzałożyciel, wiceprzew. Solidarności Pracy; 1992–1995 sekretarz Rady Krajowej UP. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1981).

1989 rozpracowywany przez Wydz. V SUSW w Warszawie w ramach KE krypt. Andrzej.

Tomasz Szostek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry