Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Minicka-Wojturska Wanda

Wanda Minicka-Wojturska, ur. 13 V 1950 w Rzeszowie. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Budownictwa (1976).

1976-1989 zatrudniona w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

Od IX 1980 w „S”; członek grupy założycielskiej w RPBP, następnie skarbnik, członek Prezydium KZ. Od X 1981 członek Sekcji Branżowej Budownictwa przy MKR „S” w Rzeszowie.

Od V 1982 społeczny pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom przy Klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (później Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny), organizatorka pomocy prawnej dla aresztowanych, obserwatorka procesów politycznych, archiwistka dokumentacji procesowej m.in. dla Prymasowskiego Komitetu Pomocy w Warszawie, organizatorka opieki nad więźniami ZK w Załężu k. Rzeszowa. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. 5 III 1984 aresztowana, osadzona w AŚ WUSW w Rzeszowie, następnie w Nisku oraz AŚ Warszawa-Mokotów, 23 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. W VII 1988 współzałożycielka Obywatelskiego Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.

Sygnatariuszka Komitetu Obywatelskiego przy RKW w Rzeszowie (7 II 1989), 1989-1991 członek KO tamże. I 1990 – VI 1998 przewodnicząca, następnie członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej przy ZR Rzeszów. Od 1991 zatrudniona w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, od 1999 w Wydz. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim tamże. Od 1993 członek, następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy KZ „S” w PUW. 1998-2002 członek ZR. VI 1990 – 2003 oskarżyciel posiłkowy z ramienia ZR w sprawie śmierci Stanisława Kota w 1982. 1990-2006 członek Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Rzeszowa z ramienia ZR. 1991-2003 ławnik Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydz. Karny (zgłoszona przez ZR). Od 1990 uczestniczka z ramienia „S” i KO prac ekshumacyjnych w lesie turzańskim k. Sokołowa, miejscu zbrodni NKWD w 1944 (postępowanie w tej sprawie zawieszono ze względu na brak dostępu do archiwów państwowych na Ukrainie).

Uhonorowana statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2010).

 

Jan Lucjan Wyciślak

Rzeszów, Region Rzeszowski

Opcje strony

do góry