Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Minta Jerzy

Jerzy Minta, ur. 12 XI 1940 w Ostrowie Wlkp. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zegarmistrzowską w Gdańsku-Brzeźnie (1957).

1957-1958 zegarmistrz w Spółdzielni Inwalidów Zryw w Pleszewie, 1958-1962 monter przy naprawie zegarów w PKP Oddział Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Ostrowie Wlkp., 1962-1997 mistrz mechanik precyzyjny w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego tamże. 1978-1980 w PZPR.

W VII 1980 uczestnik strajku w ZNTK; od jesieni 1980 w „S”, we IX 1980 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w zakładzie; w VI 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego; od XI 1981 sekretarz i skarbnik KZ, prowadził w zakładowym radiowęźle audycje „S”.

13 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany przez SB w KM MO w Ostrowie Wlkp. 14 XII 1981 – 30 I 1982 przymusowo urlopowany, następnie przeniesiony do pracy w Dziale Socjalnym. W l. 80. zbierał wśród pracowników ZNTK pieniądze na pomoc dla represjonowanych, kolporter niewielkich ilości prasy podziemnej (kontakt z Tadeuszem Plucińskim i Tadeuszem Zimorskim).

W II 1989 współinicjator powołania i przewodniczący Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w ZNTK, następnie członek KZ; współzałożyciel KO „S” w Ostrowie Wlkp. 1990-1998 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Płd., 1992-1998 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Od 1997 Honorowy Członek Polskiego Związku Wędkarskiego; wyróżniony Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Transportu RP (1993), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1995).

Do 10 XII 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach KE krypt. Klon.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry