Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17670,Miszczak-Zygmunt-Marek.html
2021-03-08, 13:12

Miszczak Zygmunt Marek

Zygmunt Marek Miszczak, ur. 3 III 1965 w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa (1994).

Od XI 1979 współpracownik, od III 1983 członek KPN. Od 1979 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Przed VIII 1980 kolporter ulotek i prasy niezależnej, uczestnik akcji malowania haseł na murach.

1980-1981 współpracownik lubelskiego miesięcznika KPN „Słowo”, drukarz, od nr. 3 faktycznie redaktor naczelny. W 1981 redaktor, drukarz pisma politycznego dla młodzieży „Szaniec” (wraz z Grzegorzem Wysokiem, Pawłem Zaborowski, Mariuszem Badyńskim); w IV 1981 współzałożyciel młodzieżowej organizacji Ruch Szańca. W 1981 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru Lublin.

Po 13 XII 1981 członek tajnej organizacji Polski Ruch Oporu; autor artykułów w piśmie PRO „Słowo i Czyn”. II-V 1982 w ukryciu. 3 V 1982 zatrzymany, 5 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, skąd w VII 1982 zbiegł, do VIII 1982 w ukryciu; we IX 1982 w Psychiatrycznym Specjalistycznym ZOZ w Lublinie; 1 X 1982, po ujawnieniu się, internowany w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, zwolniony 25 X 1982. Po wyjściu na wolność działacz KPN (we współpracy m.in. z Dariuszem Wójcikiem, Zbigniewem Najderem, Wojciechem Wardawym, Pawłem Mitrusem, Andrzejem Mazurkiewiczem). 1983-1989 kilkakrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń (m.in. w V 1985 na 3,5 mies. aresztu, ze względu na stan zdrowia i egzamin maturalny zwolniony po kilku dniach). 1986-1989 członek KABOL. Autor tekstów w piśmie Konfederacji Świętokrzyskiej KPN „Pobudka”. 1988-1989 współorganizator manifestacji studenckich w Lublinie (we współpracy z NZS). 1988-1990 autor tekstów, współredaktor i drukarz pisma KPN Obszar IV Lublin „Goniec”; kolporter wydawnictw niezależnych i ulotek. W l. 80. prace dorywcze.

Do 1994 w KPN, następnie związany z RTR, ROP, LPR.

Autor tomiku poezji ''Tak różne'' (2008).

Od 27 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Dublerzy; od 22 IV 1985 przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Konfederaci II; 20 I 1986 – 24 III 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Recydywiści.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony