Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17677,Mitzner-Piotr.html
23.05.2024, 08:15

Mitzner Piotr

Piotr Mitzner, ur. 15 V 1955 w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydz. Wiedzy o Teatrze (1979). Poeta, pisarz, tłumacz, publicysta.

1979-–1981 konsultant programowy w Teatrze Powszechnym tamże.

1980 i 1988–1990 współzałożyciel, autor publikacji, redaktor Oficyny Wydawniczej P.T. 1981–1985 doktorant w Instytucie Sztuki PAN.

1981–1990 organizator działalności wydawniczej, redaktor i autor w podziemnym wydawnictwie Krąg. IV–VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1983–1989 redaktor „Karty”, do 1997 członek redakcji wydawnictwa Karta. 1985–1990 współzałożyciel, organizator i redaktor „Roczników Podkowiańskich”. 1985–1987 adiunkt w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawiskach, 1987–1992 kierownik literacki w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

1993–1999 dyr. Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Od 1999 wykładowca na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor książek, m.in.: Dusza z ciała wyleciała (1980), Z czasem (1980), Podróż do ruchomego celu (1985), Zmiana czasu (1990), Las (1996), Myszoster (2000), Pustosz (2004).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Krzysztof Dąbek

Opcje strony