Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17698,Monkosa-Jozef-Ignacy.html
2021-02-24, 18:12

Monkosa Józef Ignacy

Józef Ignacy Monkosa, ur. 10 III 1947 w Pionkach. 1961-1963 uczeń Technikum Chemicznego tamże, ukończył Przyzakładową Szkołę Zawodową przy ZTS Pronit (1971).

1965-1997 pracownik Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach. 1956-1973 w ZHP, 1966-1979 w ZSMP, 1969-1981 w PZPR.

Od X 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej, KZ w ZTS Pronit.

Od 1982 współorganizator Mszy za Ojczyznę, współwydawca, kolporter „Barykady”, „Suplementu historycznego”, „Iskier”; współorganizator KIK. 1982-1984 na czele tajnej młodzieżowej grupy Nul przy podziemnych strukturach „S” w Pionkach. 29 IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, 29 VI 1984 zwolniony. Od 1984 działacz Tymczasowej Komisji Terenowej „S” w Pionkach. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, wielokrotne rewizje w mieszkaniu.

1988-1990 w PPS, 1989-1992 w KO w Pionkach, 1989-1997 członek KZ „S” w Pronicie, delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska, członek ZR, 1991-2000 instruktor w Wydziale Szkoleń KK „S”. Od 1997 na zasiłku przedemerytalnym. Od 2000 administrator cmentarza parafialnego w Pionkach.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Od 4 X 1985 rozpracowywany przez p. III RUSW w Kozienicach SOS/SOR krypt. Optima.

Krzysztof Busse

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony