Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17700,Mora-Waldemar-Zbigniew.html
2023-09-27, 08:08

Mora Waldemar Zbigniew

Waldemar Zbigniew Mora, ur. 31 V 1954 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1984).

1975-1978 pracownik Państwowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.; 1979-1980 zatrudniony w Komendzie Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego tamże; 1980-1984 kierownik działu realizacji wystaw, następnie inspektor ds. programowych w Biurze Wystaw Artystycznych w Gorzowie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ Muzeum Okręgowego i Biura Wystaw Artystycznych.

Od 1983 działacz podziemnej RKW „S” w Gorzowie Wlkp.; kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pisma „Feniks”. 9 I 1984 aresztowany, 26 V 1984 skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, karę grzywny i pokrycie kosztów postępowania sądowego. Ze względu na stan zdrowia objęty opieką medyczną przez Diecezjalny Komitet Pomocy Osobom Represjonowanym w Gorzowie Wlkp. 1985-1988 kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Gorzowie Wlkp., aparatowy procesu uzdatniania wody w Wojewódzkim Szpital Zespolonym. Od 1988 członek jawnej Rady Regionu „S”. W l. 80. kilkukrotnie zatrzymywany na 48 godzin, wielokrotne rewizje w mieszkaniu.

Od 1989 na emigracji w Kanadzie; w 1996 ukończył studia na wydziale grafiki i projektowania w Niagara College of Art. Welland, Ontario; obecnie pracuje jako technik konserwacji budynków w Vancouver.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony