Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Morawski Marian

Marian Morawski, ur. 9 III 1941 w Opocznie, zm. 14 VI 1995 w Ząbkowicach Śl. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1974).

1974-1978 nauczyciel m.in. w SP w Braszowicach i Grochowie, w 1978 w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Ząbkowicach Śl., 1978-1981 w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.

We IX 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w ZSZ w Ząbkowicach Śl., 1980-1981 przewodniczący Koła „S” tamże; organizator i przewodniczący Międzyszkolnej KZ „S” Ziemi Ząbkowickiej; organizator i przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” Ziemi Ząbkowickiej. 1980-1995 współzałożyciel i redaktor naczelny, organizator druku, autor tekstów „Biuletynu Informacyjnego Komisji Porozumiewawczej NSZZ «Solidarność» Zakładów Ziemi Ząbkowickiej «Co słychać?»”. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

1982-1986 w redakcji podziemnego pisma „Nasz Głos”. W 1981, następnie 13 XII 1981 – 1989 organizator i koordynator sieci kolportażu pism niezależnych, następnie podziemnych, m.in. „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, książek paryskiej „Kultury”, NOWej na terenie Ząbkowic Śl., kolporter ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów-cegiełek itp. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, zwolniony w VII 1982. Po wyjściu organizator nasłuchu audycji Radia Wolna Europa w Głogowie (z Teofilem Frankowskim). W 1982 inicjator powołania TKK „S” Ziemi Ząbkowickiej. Szykanowany przez władze oświatowe: 1982-1983 zmuszony do urlopu zdrowotnego, 1983-1984 ponownie nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl., 1984-1985 przeniesiony do SP w Starym Henrykowie odległym o 20 km od miejsca zamieszkania, 1985-1989 pozbawiony prawa do wykonywania zawodu.

W 1989 reaktywował Międzyszkolną KZ „S” Ziemi Ząbkowickiej, do 1995 przewodniczący, 1993-1995 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, w 1993 delegat na KZD. Od 1989 organizator w gminach Ziemi Ząbkowickiej Klubów Pracy, których zadaniem było wspieranie bezrobotnych. 1989-1992 nauczyciel w SP w Braszowicach, od 1992 na emeryturze.

Odznaczony pośmiertnie medalem Zawsze Solidarni Zawsze Solidarni „Zawsze Solidarni”, pismo wydawane 21 II–28 VI 1982 w Łodzi przez Ruch Samoobrony Solidarność; na winietach kolejnych nr. umieszczano za każdym razem inne motto; od nr. 4 w stopce informacja: „Biuletyn Publicystyczno-Informacyjny Ruchu Obrony Solidarności” (2005).

8 V 1981 – 27 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS krypt. Agresor; 2 XI 1982 – 13 XI 1985 przez Ref. III RUSW w Ząbkowicach Śl. w ramach KE/SOR krypt. Harcerz; 29 XI 1985 – 18 VII 1988 przez Ref. III RUSW Ząbkowicach Śl. w ramach KE krypt. Filip.

Agnieszka Klarman

Region Śląsko-Dąbrowski, Ząbkowice Śląskie

Opcje strony

do góry