Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17709,Morta-Piotr-Pawel.html
2021-03-01, 05:11

Morta Piotr Paweł

Piotr Paweł Morta, ur. 19 VI 1959 w Wieluniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania (2000).

Od 1978 specjalista konstruktor w Zakładach Płyt Wiórowych Prospan w Wieruszowie (od 2003 Pfleiderer Prospan SA). 1978-1989 w ZSMP.

Od II 1981 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik podziemnej grupy „S” w ZPW Prospan, kierowanej przez Piotra Krupota – brał udział w powielaniu ulotek, kolportażu wydawnictw podziemnych i znaczków z symbolami patriotycznymi; organizator spotkań konspiracyjnych, współorganizator wyjazdów na Msze za Ojczyznę do kościoła oo. jezuitów w Kaliszu; współpracował z Mariuszem Świeściakiem, Romanem Polakiem, Kazimierzem Prymasem, Haliną Strzelecką, Ryszardem Gruszką, Alfredą Matuszewską, Bohdanem Pilarskim, Wandą Szymanek, Henrykiem Malikiem, Markiem Długaszewskim.

W 1989 reaktywował (we współpracy z P. Krupotem) „S” na terenie ZPW Prospan, od 20 III 1989 wiceprzewodniczący TKZ, od 14 VI 1989 członek KZ, od 1991 przewodniczący; od l. 90. delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa; od 1998 przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Płyt Drewnopodobnych „S” i wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego; Współtwórca Europejskiej Rady Zakładowej w globalnym koncernie Pfleiderer A.G., wiceprzewodniczący Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego, od 15 XI 2007 wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Zakładowej. W 1989 członek KO. 1990-1994 radny Miasta i Gminy Wieruszów z listy „S” (członek Zarządu Rady, w 1998 przewodniczący zespołu inicjującego utworzenie powiatu wieruszowskiego), 1998-2002 z listy AWS (przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Powiatu Wieruszowskiego), 2002-2006 z listy Komitetu Wyborczego Chrześcijańsko-Narodowego, od 2006 radny Powiatu Wieruszowskiego z listy PiS. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiarzy, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (od 1998 przewodniczący oddziału w Wieruszowie), wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fabryki Sklejka Pisz S.A. w Piszu, członek Rady Nadzorczej Pfleidereer Prospan S.A. w Wieruszowie.

Współautor publikacji ''Szanse i zagrożenia rozwoju Zakładów Płyt Wiórowych

Prospan S.A. będące wynikiem prywatyzacji'' (1997).

Wyróżniony tytułem Ogólnopolskiego Mistrza Racjonalizacji (1983), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Wieruszów

Opcje strony