Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17711,Mosinski-Jan.html
02.03.2024, 08:50

Mosiński Jan

Jan Mosiński, ur. 19 XII 1956 w Lubinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych (2005), doktorat (2009).

1978–1983 elektryk w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu.

Od IX 1980 w „S”, 9–14 IX 1980 uczestnik strajku w zakładzie pracy. Po 13 XII 1981 kolporter podziemnej prasy (m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Z Dnia na Dzień”, „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”), 1982–1983 działacz tajnych struktur „S” w zakładzie pracy, organizator symbolicznych akcji (m.in. XI 1982 wywieszania flag z napisem „Solidarność” na budynku FWR). 1982–1983 wielokrotne rewizje w domu. 1 V 1983 uczestnik manifestacji, zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1983–1984 kelner w kawiarni Calypso w Złotoryi, 1984–1989 ponownie zatrudniony w FWR Runotex. 1988 współzałożyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy „Solidarność” Kaliska im. Księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele oo. Jezuitów w Kaliszu. 14 I 1989–4 III 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego TZR. IV 1989 sygnatariusz wniosku o ponowną rejestrację „S” (ogólnopolskiej) do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. 1989 (z Czesławem Kurzajewskim) redaktor, drukarz pisma „Wiadomości Dnia”, nast. „Wiadomości Tygodnia”.

III 1989–II 1990 członek KKW „S”. 1990–2015 przew. ZR Wielkopolska Południowa „S”, delegat na KZD, członek KK „S”, 1992–2002 członek Prezydium KK, 1995–2000 odpowiedzialny za organizowanie ogólnopolskich akcji protestacyjnych, uroczystości „S” i kontakty KK z Kościołem katolickim. Współorganizator ogólnopolskich pielgrzymek „S” na spotkania z papieżem Janem Pawłem II, od 1 V 1993 inicjator i współorganizator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników do św. Józefa w Kaliszu. Od 1998 założyciel, nast. członek Zarządu Jasnogórskiej Fundacji Pro-Patria Bastion św. Rocha. 1998–1999 współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego poświęconego stanowi wojennemu „Poeta pamięta”. 1998–2000 reprezentant „S” w Komisji Trójstronnej ws. strategii dla przemysłu lekkiego, 1999–2001 doradca ministra łączności ws. związkowych (członek Gabinetu Politycznego). 2005 członek honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, 2010 członek komitetu honorowego poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. 2006–2013 wiceprzew. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu, 1999 twórca Forum Dialogu Społecznego w Kaliszu.

2011–2012 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. 2008–2009 konsultant IDEE z siedzibą w Waszyngtonie. 2008–2009 wyjazdy na Kubę, udział w konferencjach nt. demokracji, „S” i nauczania społecznego Jana Pawła II, wspieranie (także materialnie) opozycji kubańskiej.

2010–2015 radny województwa wielkopolskiego z listy PiS.

Od 2015 poseł na Sejm RP z listy PiS.

Autor książek: Związki zawodowe a integracja Polski z Unią Europejską z perspektywy doświadczeń NSZZ „S” (2004); Wojna polsko-jaruzelska w Wielkopolsce. Stan wojenny (1981–1983) na terenie Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania (2006); Integracja europejska w świetle dokonań wybranych związków zawodowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 1951–2008 (2011); autor art. dot. dialogu społecznego i integracji europejskiej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

6 V 1983–14 III 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Mosica; 3 X 1988–27 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Organizacja.

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony