Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17717,Mroczek-Jozef.html
2023-09-25, 19:01

Mroczek Józef

Józef Mroczek, ur. 15 X 1955 w Kamionnej k. Bochni. Absolwent Policealnego Studium Geodezyjnego w Tarnowie (1980) oraz Policealnego Studium Budowlanego w Krakowie (1981).

1974–1981 geodeta w Kopalni Soli Bochnia.

Od IX 1980 w „S”; założyciel Komitetu Założycielskiego, przew. KZ. W 1981 członek Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „S”, przew. sekcji Surowców Chemicznych. 17 IX – 13 XII 1981 współwydawca i redaktor niezależnego pisma „Kurierek B-B”. 17 IX 1981 – 6 VII 1982 objęty śledztwem przez Wydz. Śledczy KW MO w Tarnowie w zw. z wydawaniem pisma bez zezwolenia władz.

14–15 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego, przew. KS w zakładzie; zwolniony z pracy; nast. do 27 XII 1984 w ukryciu (m.in. na plebanii parafii św. Mikołaja w Bochni, w Mikluszowicach, Cerekwi, Okulicach, Koziej Woli, Gruszowie i Zagórzanach). W XII 1984 ujawnił się w Tarnowie, po negocjacjach prowadzonych za pośrednictwem Kurii Tarnowskiej przez ks. Edwarda Łomnickiego. 1982–1987 bez zatrudnienia; 1982–1986 współwydawca podziemnego pisma „Kurierek B”. 1982–1990 współzałożyciel, działacz Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” w Krakowie, przy którym prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych. 1983–1987 współpracownik, organizator emisji podziemnego Radia „S” w Krakowie; 1985 współzałożyciel podziemnego Wydawnictwa Kraków; 1986–1989 współpracownik Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność. 1986–1989 współwydawca i współredaktor podziemnego pisma „Paragraf”. 1987–1997 własna działalność gospodarcza. W 1988 przew. jawnej KZ w KSB.

1989–2002 w „S”, 1989–1990 współzałożyciel, członek KO w Bochni, 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO; 1989–1992 przew. KZ w KSB, w I 1990 delegat na II WZD Regionu Małopolska. 1997–1999 inspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Bochni, 1999–2004 dyr. Miejskiego Zespołu Edukacji w Nowym Wiśniczu. Od 2005 dyr. Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce k. Nowego Wiśnicza. 2014–2018 wicestarosta bocheński. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy AWS. Od 2005 członek-założyciel grupy Ujawnić Prawdę.

19 XII 1981 – 30 I 1985 rozpracowywany przez p. Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Tarnowie/p. V RUSW w Bochni w ramach SOR krypt. Sól; 5 II – 6 XI 1985 przez p. V RUSW w Bochni w ramach KE.

 

Jan Szpil, Cecylia Kuta

Region Małopolska, Bochnia

Opcje strony