Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17729,Muller-Henryk.html
2021-03-03, 03:12

Muller Henryk

Henryk Muller, ur. 6 VIII 1941 w Kępnie k. Ostrowa Wlkp., zm. 17 VI 2009 w Kępnie. Ukończył Technikum Poligraficzne w Warszawie (1975).

1959-1999 pracownik Kaliskiej Drukarni Akcydensowej Zakład Graficzny Kępno.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w Zakładzie Graficznym Kępno.

Po 13 XII 1981 drukarz podziemnych wydawnictw (drukował w piwnicy swojej matki, w Kępnie przy ul. Spółdzielczej, pod mieszkaniem mjr. SB; w garażu Wiesława Kołodziejczyka oraz w ZG). 14 XII 1981 wykonał w ZG Kępno podziemną wersję kart świątecznych, wykonując nadruk na kartkach produkowanych oficjalnie; zwolniony z pracy, wkrótce przywrócony. W l. 80. współpracował z Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, 1982-1983 trzy razy otrzymał pomoc materialną i finansową dla zwolnionych z pracy i internowanych

osób z Kępna), m.in. w 1982 (z Wiesławem Kołodziejczykiem) przywiózł pieniądze z Kalisza od o. Stefana Dzierżka na opłacenie grzywien dla zwolnionych za udział w strajku 13 V 1982 pracowników Ponar-Remo w Kępnie; współpracownik wrocławskiej Solidarności Walczącej i związanej i nią grupy Harpun w Kępnie, kolporter wydawnictw SW; zatrzymywany, przesłuchiwany przez MO i SB, rewizje w miejscu pracy i w mieszkaniu. 1983-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele oo. jezuitów w Kaliszu. Od 1985 współorganizator (wraz z Józefem Handrysikiem) wyjazdów na grób ks. Jerzego Popiełuszki i na Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy.

W 1989 członek KO „S” w Kępnie oraz Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Kępińskiej. 1990-2000 członek Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Kępnie, 2000-2005 przewoeniczący MKK i członek ZR Wielkopolska Płd. Od 1999 członek założyciel Komitetu Pamięci Oddziałów Leśnych Warta w Kępnie. 1999-2001 pracownik Hurtowni Meblex w Kępnie, od 2001 na emeryturze.

1983-1986 rozpracowywany przez RUSW w Kępnie w ramach SOR krypt. Metro.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony