Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17732,Murat-Krystyna-Anna.html
2023-06-09, 02:42

Murat Krystyna Anna

Krystyna Anna Murat, ur. 3 IX 1953 w Puławach. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek handel wewnętrzny (1976) oraz DePaul University College of Commerce w Chicago (USA) (1992).

1974–1980 w ZSMP.

1976–1977 stażystka w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Ostrołęce, 1977–1985 specjalista ds. planowania i analiz w Zakładach Azotowych Puławy w Puławach, 1985–1989 kierownik działu w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od IX 1980 w „S”; od 28 XI 1980 członek KZ; od IV 1981 redaktorka niezależnego pisma „«Solidarność» w ZA «Puławy»”, IV/V 1981 delegatka na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; członek prezydium ZR, odpowiedzialna za sprawy pracownicze; IX/X 1981 delegatka na I KZD; w IX 1981 współorganizatorka konferencji związkowej „Praca ludzka” w Lublinie.

14 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie, 24 XII 1981 zwolniona, w 1983 nachodzona przez SB w zakładzie, nakłaniana do współpracy. 1982–1985 współpracowniczka TKZ, 1982–1983 prowadziła (z Jadwigą Andrucewicz) we własnym mieszkaniu bibliotekę wydawnictw podziemnych. 1985–1989 organizatorka (z Marią Kapturkiewicz-Szewczyk) niezależnych spotkań i wykładów w Zachcie w Puławach; równolegle uczestniczka spotkań niezależnego środowiska skupionego przy parafii Włostowice k. Puław. 1987–1988 współorganizatorka koła terenowego Towarzystwa Przyjaciół Powściągliwości i Pracy w Puławach.

W 1989 członek KO tamże (koordynatorka ds. wyborów). 1989–1991 wyjazd zarobkowy do Francji. 1991–2003 członek zarządu i dyr. handlowy w ZA Puławy. W 1994 radna Miasta Puławy z listy „S” (zrezygnowała po kilku mies.), 2002–2003 radna Powiatu Puławskiego z listy LPR (rezygnacja po podjęciu pracy w in. części kraju). 2003–2004 prezes Prudnickich Zakładów Produkcji Obuwia. 2004–2005 bez zatrudnienia. 2006–2009 funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2000).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony