Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Muszyński Marek

Marek Muszyński, ur. 23 I 1947 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek fizyka (1971).

1971–1978 w ZZ Metalowców, 1978–1980 w ZNP.

W III 1968 uczestnik protestów studenckich, autor odezwy Do studentów miasta Wrocławia, którą przepisywał na maszynie do pisania z Jackiem Filipeckim. 20 III aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 23 III zawieszony w prawach studenta, 13 VII skazany przez Sąd Powiatowy dla m. Wrocławia na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, 14 XI Sąd Wojewódzki we Wrocławiu utrzymał wyrok w mocy. 23 I 1969 ukarany przez Senacką Komisję Dyscyplinarną UWr na 10 mies. zawieszenia w prawach studenta z zaliczeniem dotychczasowego zawieszenia, co pozwoliło mu wrócić na studia. 1971–1972 asystent naukowo-techn. w Instytucie Fizyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 1972–1978 inżynier w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektroniki Próżniowej w Warszawie Oddział we Wrocławiu/Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji PWr., 1978–1982 st. asystent w Instytucie Technologii Elektronowej PWr.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator „S” na PWr., od 22 IX członek Komitetu Założycielskiego, od 13 XII wiceprzew. prezydium KZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. 1980–1981 kolporter niezależnych wydawnictw na PWr., (przywoził je również z Warszawy i Krakowa).

13–15 XII 1981 współorganizator strajku na PWr., przew. Uczelnianego KS, nast. do 26 X 1986 w ukryciu, od I 1982 poszukiwany listem gończym; w I 1982 zwolniony z pracy. Od XII 1981 działacz RKS Dolny Śląsk (odpowiadał za bezpieczeństwo i informację), od 28 V 1982 członek RKS (szef komórki bezpieczeństwa odpowiadającej za wywiad i kontrwywiad), od I 1983 wiceprzew. (ds. bezpieczeństwa i organizacyjnych), 23 V 1983 – 15 IV 1987 przew. RKS (do 15 V 1984 pod ps. Witold), 1987–1990 rzecznik; V 1983 – IV 1987 członek TKK. VI – X 1983 redaktor podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”, XI 1986 – VI 1987 współpracownik redakcji. 1986–1988 zatrudniony w Zakładzie Usług Wysokościowych Taternik we Wrocławiu. 16 XII 1987 uczestnik manifestacji tamże przy pl. Grunwaldzkim z transparentem ws. uwolnienia Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej. 1986–1988 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, trzykrotnie karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń. 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. 1988–2009 st. wykładowca w Instytucie Technologii Elektronowej/Instytucie Techniki Mikrosystemów/Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr. Od IX/X członek KZ, 7 XI 1988 – 15 I 1989 członek prezydium KZ PWr.

1989–1990 uczestnik Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „S”, w III 1990 gość na II WZD Regionu Dolny Śląsk. 1991–1993 poseł RP z listy „S”, 2001–2005 z listy PiS. 1994–2006 w Aeroklubie Dolnośląskim. 1998–2002, 2006–2014 wiceprzew. KZ PWr., od 2014 członek prezydium KZ; 1993–2018 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk; 1995–2006 i 2010–2018 delegat na KZD. Od 2009 na emeryturze.

Autor artykułów o dolnośląskiej „S”, wydawca Raportu dotyczącego represji na Dolnym Śląsku w okresie 13.12.1981–31.12.1989 (1993).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), medalem Zawsze Solidarni (2010), Medalem KEN (2017), wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2009), laureat nagrody Polcul Foundation (przed 1990).

24 XI 1981 – 8 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Klamra; 8 IX 1983 – XI 1989 przez Wydz. V-1/Inspektorat 2 WUSW w ramach SOR krypt. Supeł.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry